Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2014

1 Các Vua 12:1-33
Thiếu Trưởng Thành Thuộc Linh

“Nhưng Rô-bô-am không theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình; bàn nghị cùng các kẻ trai trẻ đồng lớn lên với mình, và hầu hạ mình” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều nào cho thấy sự non trẻ và dại dột của Vua Rô-bô-am? Dấu hiệu của người chưa trưởng thành thuộc linh là gì? Trình độ thuộc linh của bạn ra sao? Làm thế nào tình trạng thuộc linh của bạn ngày càng tăng trưởng hơn?

Dưới thời trị vì của Vua Sa-lô-môn, các chi phái phía bắc của vương quốc Ít-ra-ên phải đóng thuế cao và cung cấp lực lượng lao động lớn cho triều đình. Điều này trở thành nổi khổ của dân chúng. Đây cũng là lý do ông Giê-rô-bô-am cùng với những đại diện của Ít-ra-ên đến gặp Vua Rô-bô-am để xin giảm nhẹ sự phục dịch cho dân. Vua Rô-bô-am thận trọng lắng nghe lời yêu cầu chính đáng này và hứa ba ngày sẽ trả lời.

Dù ban đầu, vị vua trẻ hành động có vẻ khôn ngoan, nhưng sau đó, thay vì nghe theo lời khuyên của các trưởng lão là những người đã cận kề bên Vua Sa-lô-môn, Vua Rô-bô-am lại nghe theo lời của những cận thần trẻ người non dạ (câu 10, 11). Bác bỏ lời khuyên khôn ngoan của những người từng trải là dấu hiệu của sự non nớt. Người trưởng thành lắng nghe lời khuyên của những người trưởng thành hơn và khôn ngoan hơn. Chúng ta có tự do để vâng lời Đức Chúa Trời hoặc không. Chúa không ép buộc chúng ta phải vâng lời Ngài. Tuy nhiên, lịch sử chứng minh rằng người trưởng thành và thật sự khôn ngoan là người vâng theoLời Chúa. Vâng lời Đức Chúa Trời là dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh. Ngược lại, dấu hiệu của sự thiếu trưởng thành thuộc linh là không vâng lời.

Cách trả lời hách dịnh nhằm phô trương quyền lực của Vua Rô-bô-am chẳng những khiến cho người Ít-ra-ên bất bình, mà còn khiến mười chi phái tách rời khỏi vương quốc Ít-ra-ên và tôn ông Giê-rô-bô-am lên làm vua.Trong câu 15, tác giả nói rằng, chính Đức Chúa Trời đã khiến những điều này xảy ra. Nói cách khác, con người tự do làm mọi điều theo ý mình muốn nhưng Chúa tể trị trên mọi diễn biến. Đức Chúa Trời đã khiến lời tiên tri của ông A-hi-gia (11:29-39) ứng nghiệm bằng cách khiến Vua Rô-bô-am cứng lòng và nghe theo lời xúi giụcc ủa những quan chức kém khôn ngoan lẫn thiếu kinh nghiệm trong triều. Bằng cách này, Đức Chúa Trời thực hiện sự đoán phạt của Ngài trên nhà Đa-vít vì tội của Vua Sa-lô-môn. Một người thiếu trưởng thành có thể gây tác hại đến cả một cộng đồng trong hiện tại và tương lai.

Tiếp theo, tác giả mô tả là chẳng bao lâu sau Vua Giê-rô-bô-am bắt đầu xoay bỏ Đức Chúa Trời và khiến dân chúng phạm tội thờ hình tượng (câu 28). Vua còn làm nhiều điều vi phạm mệnh lệnh của Đức Chúa Trời: Ông xây các điện thờ ở nơi cao và cắt đặt những người Lê-vi làm thầy tế lễ; ông lập lễ hội để cạnh tranh với các lễ hội do nguời Giu-đa tổ chức (câu 32). Vì không trưởng thành trong niềm tin, Vua Giê-rô-bô-am đã dẫn Ít-ra-ên đi theo con đường bội đạo và hậu quả là 200 năm sau, người A-si-ri bắt người Ít-ra-ên đi lưu đày.

Bạn sẽ làm gì nếu nhận thấy mình chưa thật sự trưởng thành thuộc linh? Đời sống và niềm tin của bạn có nêu gương tốt cho các thế hệ mai sau chăng?

Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy và vâng lời Ngài vì con biết đây là phương cách giúp con được lớn lên mỗi ngày trong Ngài. Xin Chúa dạy con luôn nêu gương tốt cho con cháu mình.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top