Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 19/08/2014

1 Các Vua 11:26-43
Để Kết Cuộc Có Ý Nghĩa

“Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi” (Truyền Đạo 12:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Đối thủ thứ ba của Vua Sa-lô-môn là ai (câu 26)? Bạn học được điều gì qua cuộc đời và cái chết của Vua Sa-lô-môn? Bạn quyết tâm sống như thế nào hôm nay?

Ngoài hai ông Ha-đát và Rê-xôn (câu 14-25), đối thủ thứ ba của Vua Sa-lô-môn là ông Giê-rô-bô-am, một người dấy lên giữa vòng những quan chức trong triều. Đây là một người mạnh dạn, có tài (câu 28), và là người mà Vua Sa-lô-môn giao nhiệm vụ chỉ huy nhân công xây dựng các dinh thự.

Đức Chúa Trời sai Tiên tri A-hi-gia đến gặp ông Giê-rô-bô-am để nói tiên tri. Ông nói theo cáchdùng biểu tượng mà các tiên tri Cựu Ước vẫn thường làm. Trước tiên, ông xé chiếc áo choàng thành mười hai miếng, rồi bảo ông Giê-rô-bô-am cầm lấy mười miếng. Kế đến, ông giải thích rằng, Đức Chúa Trời sẽ đoạt nước của Vua Sa-lô-môn và giao mười chi phái cho ông Giê-rô-bô-am. Điều này có nghĩa là ông Giê-rô-bô-am sẽ làm vua cai trị mười chi phái và dòng dõi Vua Đa-vít cai trị hai chi phái. Đây là ý định của Đức Chúa Trời vì Vua Sa-lô-môn và dân tộc của ông không đi theo luật pháp của Ngài, và còn thờ lạy các thần khác (câu 33). Từ đó, nhiều người đã theo gương xấu của Vua Sa-lô-môn và bắt đầu thờ các tà thần mà những người vợ ngoại bang của Vua Sa-lô-môn sùng kính.

Phân đoạn này kết thúc bằng lời ký thuật ngắn gọn về thời gian bốn mươi năm trị vì của Vua Sa-lô-môn. Ông qua đời và được chôn ở Giê-ru-sa-lem. Cuộc đời và cái chết của vị vua nổi tiếng khôn ngoan này dạy chúng ta một bài học quan trọng, đó là mối tương giao tốt đẹp của chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự thành công lâu dài. Sự thành công này không do tài năng hoặc sự khôn ngoan của chúng ta, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Khi còn trẻ, Vua Sa-lô-môn có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời, nhưng khi về già, mối quan hệ này ngày càng xấu, bởi ông gần gũi với thế gian hơn là với Chúa. Điều này dẫn đến kết cuộc đáng buồn trong cuộc đời của Vua Sa-lô-môn. Hơn ai hết ông hiểu rằng khi xa lìa Đức Chúa Trời, mọi sự trở nên vô nghĩa.

Lời cuối của Vua Sa-lô-môn trong sách Truyền Đạo nhắc chúng ta: “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi” (Truyền Đạo 12:13). Đây là con đường bạn nên chọn và đi theo tới cùng nếu bạn không muốn cuộc đời mình kết thúc cách vô nghĩa.

Bạn gần gũi với thế gian hơn hay với Đức Chúa Trời? Để có kết cuộc tốt lành, bạn có ước muốn gì, quyết định như thế nào, và chọn lựa ra sao?

Lạy Chúa, con mong muốn đời con có kết cuộc tốt lành làm vinh Danh Ngài. Xin giúp con quyết tâm không đi vào vết xe đổ của Vua Sa-lô-môn.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top