Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2014

CanhThonQue_01s
Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2014

1 Các Vua 11:1-25
Kết Cuộc Không Tốt

“Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của Đa-vít, là cha người” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời nổi giận với Vua Sa-lô-môn? Nguyên nhân nào dẫn đến kết cuộc không tốt trong cuộc đời của Vua Sa-lô-môn? Những điều tai hại nào khiến bạn dần dần lìa bỏ Đức Chúa Trời?

Phân đoạn hôm nay đưa chúng ta đến đỉnh điểm trong câu chuyện của Vua Sa-lô-môn. Chuyện hôn nhân của các bậc vua chúa thời xưa thường vì lý do ngoại giao hơn là tình yêu. Để nhận được sự che chở của một cường quốc đang làm bá chủ, các vua chư hầu phải ký vào một hiệp ước trong đó có điều khoản gả con gái của họ cho hoàng tử hoặc cho vua của nước bá chủ này. Đây là lý do mà Vua Sa-lô-môn có nhiều người vợ ngoại bang. Bình luận về việc Vua Sa-lô-môn có nhiều hoàng hậu và cung phi, ông Gene Rice nói: “Điều đáng lưu ý là ông bắt đầu triều đại của ông với lòng yêu kính Đức Chúa Trời (3:3), và kết cuộc đáng lưu ý của triều đại ông là yêu thương nhiều phụ nữ.”

Vua Sa-lô-môn làm trái với lời phán bảo của Đức Chúa Trời (Phục Truyền 17:17). Điều đáng buồn và đáng ngạc nhiên là dù đã được Đức Chúa Trời phán bảo trực tiếp với vua nhiều lần, và là người đã được chọn để xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời, nhưng cuối cùng Vua Sa-lô-môn lại lìa bỏ Ngài, trở thành người bội đạo. Việc làm của ông khiến Đức Chúa Trời nổi giận. Chúa cảnh cáo rằng Ngài sẽ cất ngôi vua khỏi ông Sa-lô-môn và ban cho người khác. Nhưng lời cảnh cáo này không có tác dụng, bởi ông không quan tâm lắng nghe. Khi một người không chịu lắng nghe Lời Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dùng những biện pháp mạnh hơn.

Vua Sa-lô-môn khởi đầu việc cai trị Ít-ra-ên bằng lời cầu nguyện xin sự khôn ngoan, nhưng kết thúc bằng lời công bố về sự đoán phạt. Tuy nhiên, bởi lời hứa với Vua Đa-vít, tai họa không giáng xuống đang khi Vua Sa-lô-môn còn sống. Dù hoàng hậu của Vua Sa-lô-môn là con gái của Pha-ra-ôn nhưng liên minh giữa Ít-ra-ên và Ai Cập thay vì bền vững, ngược lại ngày càng lỏng lẻo, vì Ai Cập xoay qua liên minh với người Ê-đôm. Điều này đã khiến kẻ thù luôn quấy nhiễu vùng biên giới của Ít-ra-ên trong nhiều năm.

Vua Sa-lô-môn đã chiều theo ham muốn của xác thịt để rồi rơi vào cám dỗ. Những ham muốn nào khiến bạn rơi vào cám dỗ? Làm thế nào để chiến thắng những ham muốn ấy?

Lạy Chúa, kết cuộc không tốt lành của Vua Sa-lô-môn là lời nhắc nhở con phải giữ lòng trung tín với Ngài. Xin giúp con không làm theo thế gian và không chiều theo ham muốn của xác thịt.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top