Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2014

Thi Thiên 106:7-39
Tội Bất Trung

“Hãy trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10b BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào dẫn đến những sai phạm của người Ít-ra-ên? Con dân Chúa ngày nay có cơ nguy phạm những tội tương tự không? Làm sao để tránh?

Qua phân đoạn Kinh Thánh trên, cho thấy biết bao lần con dân Chúa đã phạm tội cùng Ngài: Dân Chúa nổi loạn bên bờ Biển Đỏ (câu 7), họ thử Đức Chúa Trời khi đòi hỏi thịt giữa nơi hoang mạc (câu 14), ganh tị với người thánh của Đức Chúa Trời (câu 16), thờ lạy tượng bò tơ tại Hô-rếp (câu 19), không tiến đánh xứ Ca-na-an như mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã truyền (câu 24, 25), tham gia thờ phụng thần Ba-anh Phê-ô và ăn vật cúng cho người chết (câu 28), phàn nàn và kết tội ông Môi-se tại suối Mê-ri-ba (câu 32), và không hủy diệt các dân tộc trong xứ Ca-na-an, kết hôn với Dân Ngoại, và lại còn dâng con mình làm sinh tế cho hình tượng trong xứ (câu 34-39).

Chúng ta có thể đưa ra nhiều lý do khiến họ phạm tội. Nhưng có một nguyên nhân chung sâu xa của tất cả vấn đề này là “sự bất trung.” Người Ít-ra-ên bất trung với giao ước và với Đấng đã thiết lập giao ước. Họ bất trung với Đấng đã cứu mình khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, Đấng đã bày tỏ quyền năng siêu việt trước mặt họ. Họ bất trung với Đức Chúa Trời thánh khiết, kỵ tà. Dân Chúa bất trung với ý muốn và đường lối công chính của Ngài.

Người Ít-ra-ên xưa cứ phạm tội vì bất trung với Chúa. Họ là ví dụ điển hình cho tình trạng bất lực của con người trước tội lỗi khi họ không để Chúa cai trị cuộc đời mình. Tình trạng này không loại trừ những người được gọi là dân Chúa xưa cũng như nay. Những sai phạm của tuyển dân ngày xưa vẫn thấp thoáng đâu đó trong Hội Thánh ngày nay. Chúng ta không xa lạ gì với những ganh tị, phàn nàn, lo sợ, không vâng lời, tôn thờ những “hình tượng” khác (những điều chiếm vị trí ưu tiên của Chúa trong đời sống chúng ta), và đưa con cái mình vào con đường sai lạc thay vì hướng chúng đi theo đường lối công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng dễ dàng bất trung với Chúa.

Hãy cẩn thận, đừng khinh thường những tội lỗi dù nhỏ nhặt. Xin Chúa giúp bạn khôn ngoan, tỉnh thức, để canh giữ đời sống mình trước những cạm bẫy tội lỗi vây quanh. Khi nhờ cậy Chúa, chính quyền năng Ngài sẽ giúp bạn đắc thắng tội lỗi và trung tín với Ngài. Bạn cần làm gì để có thể giữ lòng trung tín với Chúa cho đến chết?

Lạy Chúa, con biết mình bất lực nếu không có Chúa trong đời sống con. Xin Chúa giúp con luôn trung tín với Chúa, và xin giúp con đắc thắng trước mọi cám dỗ.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 119:81-104.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top