Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2014

vineyard_08
Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2014

Mác 12:1-12
Kẻ Giết Người Trân Tráo Nhất!

“Các nhà lãnh đạo Do Thái giáo muốn tìm cách bắt Ngài, vì biết Ngài dùng ẩn dụ ấy ám chỉ họ. Nhưng họ lại sợ dân chúng, nên bỏ Ngài mà đi” (câu 12 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có cảm xúc gì khi đọc ẩn dụ này? Chúa Giê-xu ngụ ý điều gì? Bạn thấy mình giống nhân vật nào trong ẩn dụ của Chúa? Bạn muốn thưa với Chúa điều gì hôm nay?

Có lẽ ngoại trừ kẻ giết người trân tráo và người xem tài sản của người khác là của mình, những người còn lại sẽ cảm thấy bất bình khi chứng kiến sự vô ơn, độc ác, và ngu xuẩn của những người làm công trong vườn nho. Họ không biết ơn chủ đã tin dùng họ để chăm sóc vườn nho mà chính tay chủ đã vun trồng, trang bị mọi điều sẵn sàng cho mùa thu hoạch. Họ vô trách nhiệm trong việc nộp lại một phần hoa lợi từ vườn nho của chủ, đánh đập, và chém giết những đầy tớ được sai đến. Độc ác và vô lý hơn nữa là họ giết người con duy nhất của chủ để tuyệt diệt người thừa kế. Sự tham lam đã khiến họ trở nên trân tráo và ác độc. Chắc chắn chủ sẽ báo trả thích đáng cho những người làm công vô nhân, vô đạo đó.

Trong ẩn dụ này, người chủ vườn nho là Đức Chúa Trời. Người Ít-ra-ên được ví sánh như một vườn nho của Đức Chúa Trời, một dân tộc Chúa yêu quý, chọn lựa để thực hiện chương trình cứu rỗi đem lại sự phục hòa giữa nhân loại và Đức Chúa Trời. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được ví sánh như những người làm thuê, có trách nhiệm chăm sóc vườn nho. Họ chẳng những đã không làm tròn trách nhiệm của mình mà còn ngăn trở những đầy tớ trung tín của chủ làm công việc của họ nữa. Chính các lãnh đạo tôn giáo đã bị Chúa Giê-xu lên án là những người làm công gian ác, nên họ căm ghét và tìm cách bắt Chúa Giê-xu, nhưng vì sợ dân chúng nên họ bỏ đi (câu 12). Những người đầy tớ được sai đến là các nhà tiên tri trung thành của Đức Chúa Trời đã bị những nhà lãnh đạo tôn giáo đánh đập và giết chết. Con một của chủ, người bị giết hại chính là Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu đã dùng ẩn dụ này để vạch trần âm mưu của các lãnh đạo tôn giáo tìm cách giết hại Ngài, và Ngài cảnh cáo rằng, hành động của họ sẽ bị trừng trị thích đáng. Đây cũng là lời tiên tri về sự chết đau thương của Chúa Giê-xu trong tay những nhà lãnh đạo tôn giáo để chuộc tội cho cả nhân loại.

Có khi nào bạn sống vô ơn với Chúa không? Bạn có quyết định gì sau khi học xong bài này?

Cảm tạ Chúa đã chết đau thương trên thập tự giá để cứu chuộc chính con và cả nhân loại. Xin Chúa giúp con luôn sống biết ơn Chúa và làm tròn những trách nhiệm của một con dân của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: 1 Sử Ký 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top