Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2014

Mác 10:46-52
Xin Cho Con Được Sáng Mắt

“Đức Chúa Giê-xu hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Anh thưa: “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt” (câu 51 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Người khiếm thị Ba-ti-mê biết gì về Chúa Giê-xu và bằng cách nào (câu 46-47)? Ngài đáp lời cầu khẩn của anh như thế nào (câu 49, 51-52)? Bạn học được gì từ đức tin của anh Ba-ti-mê? Nếu hôm nay Chúa Giê-xu hỏi “Con muốn Ta làm gì cho con?” bạn trả lời thế nào?

Kinh Thánh cho chúng ta biết anh Ba-ti-mê bị mù mắt, ngồi xin ăn bên vệ đường tại thành Giê-ri-cô. Chắc hẳn anh đã nghe những câu chuyện kể về Chúa Giê-xu: Sự dạy dỗ đầy năng quyền cùng với những phép lạ chữa lành, đuổi quỷ, và hóa bánh cho hàng nghìn người ăn. Kết hợp với những hiểu biết từ lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước về một Đấng Mết-si-a, thuộc dòng dõi Vua Đa-vít sẽ được dấy lên đến giải cứu dân Ngài (Ê-sai 11:1; Giê-rê-mi 23:5), anh Ba-ti-mê đã nhạy bén nhận ra Chúa Giê-xu chính là Đấng đến từ lời hứa. Đức tin của anh được hình thành và ngày càng phát triển. Anh tiếp tục chờ đợi và cơ hội đã đến khi đám đông cùng Chúa Giê-xu sắp đi ngang qua. Anh đã chớp lấy cơ hội để được gặp gỡ Chúa Giê-xu: “Lạy Đức Chúa Giê-xu, Con Vua Đa-vít, xin đoái thương con!” (câu 47).

Đúng như điều anh mong đợi, Chúa Giê-xu đã nghe tiếng kêu xin của anh, Ngài đã dừng lại và cho gọi anh. Khi Chúa hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Anh liền đáp: “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt.” Nhu cầu của người ăn xin này không phải là tiền mà là sự sáng mắt. Được nhìn thấy không chỉ giúp anh có thể tìm kế sinh nhai, vượt qua mặc cảm tội lỗi bị Đức Chúa Trời hình phạt mà còn giúp anh nhìn thấy Chúa Giê-xu và đi theo Ngài. Chúa Giê-xu đã xác nhận đức tin của anh và cho anh được toại nguyện (câu 52). Anh bắt đầu một cuộc đời mới, không còn ngồi bên vệ đường xin ăn nữa, nhưng gia nhập vào đám đông đi theo Chúa Giê-xu.

Anh Ba-ti-mê là người mù về thuộc thể nhưng mắt tâm linh của anh sáng tỏ, anh đã biết nghiên cứu Lời Kinh Thánh, lắng nghe những câu chuyện của Chúa Giê-xu và nhận biết Ngài. Khi Sứ đồ Phi-e-rơ, xưng nhận Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Ngài đã cấm các sứ đồ công bố sự thật ấy. Nhưng vào thời điểm này, Chúa đã chấp nhận lời xưng nhận của anh Ba-ti-mê trước công chúng. Nước Trời dành cho những ai biết lắng nghe và suy ngẫm về Lời Chúa. Nhờ đức tin, anh dạn dĩ vượt qua những giới hạn mù lòa của chính mình và sự ngăn trở của nhiều người khác để gặp Chúa. Đức tin là tập trung vào Chúa hơn là những khó khăn hay giới hạn của con người. Bởi đức tin anh đã nhận ra nhu cầu thật sự của mình là thị giác chứ không phải là tiền của. Đức tin cho chúng ta có quyết định sáng suốt. Bởi đức tin, anh đã ném bỏ chiếc áo choàng, quá khứ ăn xin để bắt đầu cuộc sống mới bước đi theo Chúa. Người có đức tin thật nơi Chúa Giê-xu luôn mong muốn ở gần bên Ngài, đồng hành với Ngài. Đức tin phải luôn được thể hiện qua việc làm.

Lạy Chúa Giê-xu, Con Vua Đa-vít, xin thương xót con! Xin cho con có đôi mắt thuộc linh để nhìn biết Chúa là Đấng Cứu Thế và là Đấng hay lắng nghe tiếng kêu cầu của người cùng khổ. Xin cho con luôn bước đi gần Chúa và hưởng được sự thương xót, quan phòng của Chúa trên đời sống của con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top