Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2014

Mác 10:32-45
Con Người Đã Đến Để Phục Vụ

“Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (câu 45 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu muốn chia sẻ với các môn đệ điều gì (câu 32-34)? Các môn đệ đã nhận và phản hồi thông tin này thế nào (câu 35-41)? Chúa Giê-xu đã giải thích về sự phục vụ như thế nào (câu 42-45)? Bạn đang sống với tinh thần nào trong sự phục vụ này?

Đây là chuyến đi cuối cùng của Chúa Giê-xu, Ngài lên Giê-ru-sa-lem để chịu thống khổ. Chúa biết rõ những điều sắp xảy đến với Ngài. Một lần nữa, Ngài chia sẻ với các môn đệ những điều đã được tiên tri trong Ê-sai 53:33-34: “Con Người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Người, rồi giao cho dân ngoại. Người ta sẽ chế nhạo Người, khạc nhổ trên Người, đánh đòn và giết chết Người; nhưng sau ba ngày, Người sẽ sống lại.” Chúa Giê-xu muốn các môn đệ chuẩn bị tinh thần để cùng chia sẻ sự hoạn nạn chực chờ. Chúa mong đợi họ quan tâm đặc biệt đến Ngài, tiếp tục đồng hành, cảm thông chia sẻ nỗi đau tột đỉnh của Con Một Thiên Chúa. Ngài cũng đã trấn an và khích lệ họ rằng, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại, minh chứng sự đắc thắng vinh quang của Ngài.

Không như Chúa Giê-xu mong đợi, hai môn đệ thân tín là các Sứ đồ Giăng và Gia-cơ đã không nghĩ đến chặng đường thương khó của Chúa mà chỉ quan tâm đến lúc Chúa đạt đến đỉnh vinh quang. Họ đang suy nghĩ đến quyền lực, chức vị trong một vương quốc mà Thầy của họ cai trị. Họ đã xin Chúa cho “một người được ngồi bên phải, một người bên trái của Thầy” (câu 37). Chúa Giê-xu cho họ biết rằng họ đã không biết ý nghĩa điều họ xin. Chén và phép báp-tem là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Họ không thể uống chén đắng, chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống trên nhân loại tội lỗi mà Ngài sẽ uống. Dù sau này họ đã chịu khổ vì sự bức hại Đạo Chúa, vị trí của họ cũng không được Chúa Giê-xu ban cho theo như điều họ mong đợi. Thẩm quyền, địa vị của mỗi người trong Nước Trời được chính Đức Chúa Trời định sẵn (câu 40).

Mười môn đệ còn lại cũng không kém hai Sứ đồ Giăng và Gia-cơ. Trong thâm tâm họ cũng mong được vị trí đó. Họ nổi giận vì hai người này đã nhanh chân hơn họ. Mặc dù Chúa đã dành thời gian riêng tư với họ và bày tỏ những hoạch định của Ngài, nhưng tất cả môn đệ của Chúa vẫn không hiểu đúng về Vương Quốc mới của Ngài. Chúa Giê-xu dạy họ một gương mẫu của người lãnh đạo là người phải biết phục vụ: Những bậc cầm quyền ở thế gian dùng thẩm quyền mà cai trị nhưng trong Vương Quốc của Chúa, những người có địa vị sẽ cai trị bằng tình yêu và sự phục vụ. Vì vậy “Ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ, còn ai muốn đứng đầu trong các con, thì phải làm nô lệ cho mọi người” (câu 43-44). Cả cuộc đời Chúa Giê-xu đã xác chứng cho vị trí đứng đầu Vương Quốc mới. “Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (câu 45).

Bạn đã và đang phục vụ anh chị em mình như thế nào? Có điều nào cần điều chỉnh lại?

Lạy Chúa! Con đang sống trong một thế giới hám danh và tham lợi. Xin Chúa giúp những nhà lãnh đạo và con dân của Chúa biết kính sợ Ngài, sống với tinh thần làm đầy tớ, đem tình yêu và sự phục vụ đối đãi nhau; xin cho con biết phục vụ anh chị em con cách nhiệt thành.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top