Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2014

1 Các Vua 19:1-8
Khô Hạn Thuộc Linh Khi Phục Vụ

“Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng giêng, xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào khiến Tiên tri Ê-li phải trốn chạy bà Giê-sa-bên? Có bao giờ bạn thấy nản lòng, muốn bỏ cuộc không? Tình trạng khô hạn thuộc linh khác với nản lòng thế nào? Làm thế nào vượt qua được sự khô hạn thuộc linh khi phục vụ?

Đọc phần Kinh Thánh này, thật ngạc nhiên vì Tiên tri Ê-li vừa thắng 850 tiên tri Ba-anh và Át-tạt-tê trong một trận chiến thuộc linh lớn. Sau đó, chỉ vì một lời hăm dọa của Hoàng hậu gian ác Giê-sa-bên mà Tiên tri Ê-li lập tức chạy trốn. Thêm vào đó, dường như ông đánh mất lòng tự tin, can đảm, và nóng cháy khi ông ở một mình trong nơi hoang mạc. Tuy nhiên, Chúa đã đến khích lệ, chăm sóc, và ban sức mới cho ông để ông tiếp tục công tác Chúa giao phó. Tinh thần Vua Đa-vít có lúc mạnh lúc yếu với Chúa và ông đã ghi lại tâm trạnh này trong những bài Thi Thiên. Tiên tri Giô-na cũng trải qua khô hạn thuộc linh khi ông trách móc Chúa và than vãn thân phận mình (Giô-na 4:3). Sứ đồ Phi-e-rơ và các môn đệ khác cũng trải qua tình trạng này trong Giăng 21 khi họ trở lại nghề đánh cá, nhưng sau đó Chúa Giê-xu đến, phục hồi, và giao phó trọng trách mới cho họ. Tình trạng khô hạn thuộc linh rất dễ xảy ra sau khi chúng ta đạt được những thắng lợi hay sau khi chúng ta cố gắng vượt bực để đạt được một mục đích nào đó.

Nản lòng xảy ra khi chúng ta gặp khó khăn, nhưng khô hạn thuộc linh dễ xảy ra khi chúng ta đang mạnh mẽ và thành công. Để tránh tình trạng này, chúng ta nên đề cao cảnh giác và luôn chú ý đến tình trạng thuộc linh của mình. Cũng như bác sĩ phải chăm lo sức khỏe mình để mình có thể chăm sóc bệnh nhân. Chúng ta hãy cẩn thận để tránh khô hạn thuộc linh. Trước hết, mệt mỏi thể xác dễ đưa đến mệt mỏi và khô hạn thuộc linh; chúng ta cần quân bình giữa làm việc và nghỉ ngơi, tập thể dục để thân thể mình được khỏe mạnh. Kế đến, phải gần gũi với Chúa để nhận sức mới từ Ngài. Thêm vào đó, nên có bạn đồng công để khích lệ và cầu thay cho chúng ta khi chúng ta lâm vào tình trạng khô hạn thuộc linh. Hãy nhanh chóng trở lại sau khi chúng ta được Chúa phục hồi và thêm sức. Chúng ta cũng phải trông cậy nơi Chúa để được sức mới từ Ngài. “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31).

Lạy Chúa, con xin cầu thay cho anh chị em con hiện đang trải qua tình trạng khô hạn thuộc linh. Xin Chúa phục hồi, thêm sức mới để họ trở lại với công việc Ngài giao phó. Riêng con, xin Chúa giúp con luôn bám chặt vào Ngài như nhánh nho bám vào gốc nho, để con luôn nhận được sức sống mới từ Chúa.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top