Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2014

Thi Thiên 106:1-48
Xưng Tội: Bước Quan Trọng

“Chúng con và tổ phụ chúng con đã phạm tội; chúng con làm điều sai trái và hành động một cách độc ác” (câu 6 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong Thi Thiên này những tội lỗi nào mà con dân Chúa đã phạm trong quá khứ được nhắc lại? Tại sao? Bạn có thường xưng tội với Chúa không? Thi Thiên này nhắc bạn điều gì?

Một lần nữa, câu chuyện của Ít-ra-ên được nhắc lại.Nhưng lần này, điểm nhấn mạnh là tội lỗi của họ. Nếu Chúa đã cất sự vi phạm cách xa con dân Ngài như “phương đông xa cách phương tây” (Thi Thiên 103:12), thì tại sao họ còn nhắc lại?

Có vẻ như tác giả đang kể tội dân tộc mình: Không tin cậy Chúa khi đối diện với đội quân Ai Cập tại Biển Đỏ (câu 7), thử Chúa khi đòi hỏi thức ăn theo lòng tham muốn của mình (câu 14), nổi loạn vì ganh tị với người được Chúa bổ nhiệm (câu 16), thờ lạy tượng bò tơ tại Hô-rếp (câu 19), không tiến đánh xứ Ca-na-an theo mệnh lệnh Chúa vì sợ hãi (câu 24, 25), thờ thần Ba-anh Phê-ô và ăn vật cúng các thần ngoại bang (câu 28), phàn nàn và trách cứ ông Môi-se vì không có nước tại suối Mê-ri-ba (câu 32), không hủy diệt các dân tộc trong xứ Ca-na-an như Chúa phán dặn, kết hôn với Dân Ngoại, và làm theo những việc họ làm dâng con mình làm sinh tế cho hình tượng xứ Ca-na-an (câu 34-39).

Đó là sự thật, là những gì đã xảy ra trong lịch sử Ít-ra-ên. Tuy nhiên, hình thức kể tội này không thể hiện tinh thần chán nản, thất vọng vì cảm giác tội lỗi. Đúng hơn, đây là một lời xưng tội chân thật trước mặt Chúa. Lời xưng tội bày tỏ tấm lòng nhận biết những sai phạm của mình, hướng đến sự ăn năn, và hy vọng nơi lòng nhân từ, thương xót của Chúa. Phần mở đầu và kết thúc của Thi Thiên này đã thể hiện điều đó.

Xưng tội là bước quan trọng để một cộng đồng và mỗi con dân Chúa đi đến sự phục hồi, biến đổi, và tăng trưởng. Trong cảnh lưu đày, tác giả cũng như cộng đồng dân Chúa còn sót lại biết rõ điều này (câu 47). Nếu Hội Thánh hay mỗi đời sống tín hữu cứ chất chứa tội lỗi, không chịu xưng ra trước mặt Chúa, thì sức sống thuộc linh sẽ dần mất đi và nguy cơ sụp đổ là rất gần. Vì vậy, đừng bỏ qua sự xưng tội trong giờ tĩnh nguyện hằng ngày, những buổi cầu nguyện của gia đình hay nhóm nhỏ, nhất là trong những buổi thờ phượng chung của Hội Thánh.

Có những sai phạm nào bạn chưa xưng ra với Chúa? Hãy làm điều đó ngay hôm nay để lập lại mối tương giao tốt đẹp với Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con chân thật trước mặt Ngài, can đảm xưng ra những sai phạm còn giấu kín trong đời sống con; xin tha thứ con và giúp con thay đổi. Con tạ ơn Chúa.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 119:49-80.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top