Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2014

Ma-thi-ơ 25:31-45
Hội Thánh Phục Vụ Tha Nhân

“Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (câu 40).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, Chúa đồng hóa mình với những người nào? Tại sao? Hội Thánh bạn có chương trình phục vụ tha nhân nào không? Bạn có tham dự vào các chương trình này không? Nếu không, tại sao?

Có một người mới tin Chúa, sau khi nhận thánh lễ báp-tem, bắt đầu sinh hoạt thờ phượng và tham dự vào các chương trình của Hội Thánh. Sau một thời gian, anh chia sẻ với mục sư: “Tại sao Hội Thánh chúng ta có quá ít người phục vụ. Trước đây tôi chưa tin Chúa, tôi cũng đã từng tìm đến một nơi thanh vắng nghỉ ngơi cho chính mình. Tôi có cảm giác là khi chúng ta tin Chúa, chúng ta chỉ có đổi chỗ ngồi mà thôi (thay vì ngồi nơi thanh vắng thì ngồi trong nhà thờ), ngoài ra, lối sống và sự suy nghĩ của chúng ta dường như không có thay đổi gì.” Bạn nghĩ sao về lời nói này? Trên một khía cạnh nào đó thì sự quan sát này phản ánh thực tế của Hội Thánh Chúa ngày nay. Có người nói, Hội Thánh nào cũng có 20% người làm việc, 80% thì không; 20% người dâng hiến bằng 80% số người còn lại. Đó là nan đề thứ nhất, có quá ít người phục vụ Chúa.

Nan đề thứ hai là những người phục vụ thường chỉ muốn phục vụ trong và chung quanh nhà thờ, chứ không muốn bước ra cộng đồng bên ngoài để đem ánh sáng Tin Lành đến với những người hư mất. Chung quanh chúng ta đầy dẫy người đói khát, ăn bận rách rưới, đang ở tù, không có nhà ở, tuyệt vọng, buồn rầu, và ngã lòng. Phần lớn các Hội Thánh không quan tâm đến lãnh vực phục vụ tha nhân vì nhiều lý do khác nhau như: Thiếu người, ít ngân sách, không có thì giờ, v.v… Khi chúng ta thật sự tin Chúa, Ngài sẽ thay đổi chúng ta từ bên trong. Sự thay đổi này sẽ thể hiện qua những hành động cụ thể để phục vụ tha nhân, nhân danh Chúa đến với họ đem lại sự an ủi, niềm hy vọng cho những người bé nhỏ nhất này như Lời Chúa Giê-xu dạy về sự phán xét sau cùng trong Ma-thi-ơ chương 25. Phục vụ Chúa không phải chỉ phục vụ nhau trong cộng đồng đức tin nhưng khi chúng ta phục vụ những người gặp những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, thì chính là chúng ta đang phục vụ Chúa.

Hội Thánh của bạn có chương trình gì giúp đỡ cộng đồng, nhân danh Chúa đến với người nghèo khổ, đói khát, cô đơn, tù tội không? Nếu không, tại sao? Hãy nhớ lời ông Gia-cơ đã nói trong Gia-cơ 2:14: “Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có hành động, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?”

Lạy Chúa, xin dạy con biết trả lời “Vâng” trong sự phục vụ Chúa. Xin cho con có lòng yêu thương, sự mạnh dạn đem Đạo vào đời, biết sống phục vụ tha nhân.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 2.

Văn Phẩm Nguồn Sống

 

http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top