Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2014

1 Ti-mô-thê 6:17-19
Phục Vụ Bằng Tài Sản của Mình

“Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có” (1 Ti-mô-thê 6:17-18).

Câu hỏi suy ngẫm: Kiêu ngạo và trông cậy vào của cải, khiêm nhường và trông cậy nơi Đức Chúa Trời, những điều này liên hệ với nhau ra sao? Người đời thường chọn điều nào? Còn con cái Chúa thì sao? Tại sao Sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta hãy làm điều lành, và rộng rãi ban cho người khác?

Người đời thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được,” dù biết rằng có rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền, trong đó có sự sống, thế nhưng ma lực của đồng tiền quá lớn, khiến biết bao người đã mù quáng đặt niềm tin mình nơi của cải phù vân để rồi kết cục cuộc đời cũng hư mất theo tiền bạc. Lời Chúa dạy trong câu 17 rằng, đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng không hề thay đổi, Đấng yêu thương sẵn lòng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta được hưởng. Vì vậy, trong câu 18, 19 Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta nên “làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có để dồn chứa về ngày sau.” Đây cũng là điều chính Chúa Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ 6:19, chớ tích trữ của cải dưới đất là nơi dễ bị hư hỏng, hủy hoại, và trộm cắp nhưng hãy tích trữ của cải trên trời là nơi chẳng bị hư hỏng, hủy hoại hay trộm cắp bao giờ. Nếu chúng ta đừng trông cậy, tôn thờ của cải mà coi chúng như là một tài sản Chúa giao cho chúng ta quản trị thì chúng ta sẽ tìm cách sử dụng chúng một cách hiệu quả cho Chúa bằng cách dâng hiến, ban cho, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi sống phục vụ bằng tài sản của mình như thế, trước hết, chúng ta sẽ không bị của cải làm chủ và sai khiến mình, nhưng chúng ta sẽ làm chủ, quản trị tài sản theo sự hướng dẫn của Chúa; và trong ngày cuối cùng, chúng ta sẽ được nghe Chúa gọi: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:23).

Nương cậy Chúa, làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát, và phân chia của mình có chính là tích lũy cho mình một nền tảng vững bền để nhận hưởng sự sống thật trong cõi vĩnh hằng. Bạn biết ai đang cần sự giúp đỡ về tiền bạc? Bạn quyết định giúp đỡ như thế nào?

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những của cải Chúa ban cho con. Xin Chúa cho con không nương cậy vào của cải, nhưng luôn nương cậy nơi Chúa; xin cho con biết chia sẻ cho anh chị em con những điều Chúa ban cho con khi họ gặp những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top