Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2014

Ga-la-ti 6:2-5
Phục Vụ Lẫn Nhau

“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “cho nhau” có nghĩa gì? Thế nào là mang gánh nặng cho nhau? Tại sao làm điều này là làm trọn luật pháp của Chúa Giê-xu? Bạn có sẵn sàng mang gánh nặng của người khác không? Bằng cách nào?

Kinh Thánh dùng cụm từ “cho nhau” rất nhiều lần để nói đến việc con cái Chúa nên chia sẻ gánh nặng với nhau. Kính nhường nhau, tôn trọng nhau (Rô-ma 12:10), sống hòa thuận với nhau (Rô-ma 12:16, 1 Phi-e-rơ 3:8), chấp nhận nhau (Rô-ma 15:7), phục vụ nhau (Ga-la-ti 5:13), thương cảm và tốt với nhau (Ê-phê-sô 4:32), nhắc nhở nhau (Cô-lô-se 3:16), khích lệ nhau (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11, Hê-bơ-rơ 3:13), khích lệ nhau làm việc lành (Hê-bơ-rơ 10:24), tiếp đãi nhau (1 Phi-e-rơ 4:9), yêu thương nhau (1 Phi-e-rơ 1:22). Trong câu Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phao-lô muốn chúng ta mang lấy gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2) và tự mình phải mang lấy gánh nặng của chính mình (câu 5). Hai điều này không đối nghịch nhau, vì trong nguyên ngữ Hy Lạp, Sứ đồ Phao-lô dùng chữ “những gánh quá nặng nề trên vai” (câu 2); và chữ “túi mang trên lưng” (câu 5). Ý nghĩa của hai lời khuyên dạy này là chúng ta phải tự mang gánh của mình vì mỗi người có trách nhiệm riêng trước mặt Chúa, nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với anh chị em mình khi họ bị cám dỗ hay thử thách trong bước đường theo Chúa. Khi sống như vậy, chúng ta đang làm trọn luật pháp của Chúa Giê-xu đã dạy trong Giăng 13:34 và 15:12: “Các ngươi hãy yêu nhau.”

Một thực tế thường thấy trong Hội Thánh, khi có người đang gặp những khó khăn hết sức căng thẳng trong cuộc sống, chúng ta chỉ nói đến “cầu thay” cho họ nhưng ít ai vừa cầu thay vừa quan tâm và tìm cách giúp đỡ cụ thể. Ước gì chúng ta đừng chặt dạ với nhau, chia sẻ ơn phước Chúa cho mình bằng cách giúp đỡ anh chị em mình cách cụ thể khi họ có những gánh nặng dường như quá sức họ.

Trong Hội Thánh bạn, có những có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không? Những vị cao niên sống cô đơn, cần người chăm sóc và an ủi? Hay những người bị bệnh kinh niên, cần sự giúp đỡ? Nếu có, bạn sẽ làm gì để mang lấy gánh nặng cho nhau với họ?

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã mang gánh nặng cho con và cho con được an nghỉ trong Chúa. Xin Chúa dạy con biết thương yêu anh chị em mình và chia sẻ gánh nặng của anh chị em con qua hành động cụ thể.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top