Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2014

1 Cô-rinh-tô 10:23-24
Tự Do và Phục Vụ

“Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác” (1 Cô-rinh-tô 10:23, 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Nếu có thể chọn lựa giữa nghỉ ngơi và làm việc, giữa thụ hưởng và phục vụ, bạn chọn điều nào? “Mọi sự đều có phép làm” nói đến tự do, nhưng tự do này là gì? Tìm lợi cho người khác khó hay dễ, nếu khó làm sao chúng ta có thể làm được?

Đức Chúa Trời không dựng nên con người như một người máy, Ngài cho phép con người tự do làm mọi điều và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Hai câu Kinh Thánh trên dạy chúng ta về sự tự do nhưng có một giới hạn, đó là điều tôi có thể làm không có nghĩa là điều tôi nên làm. Tôi có thể tiêu xài phung phí; tôi có thể làm “ông chủ” trong gia đình tôi; tôi có thể áp đặt trên cấp dưới; tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn… nhưng tôi không thể hành động như thế vì tôi là một Cơ Đốc nhân. Sau khi tin Chúa, sự vinh quang của Chúa phải là mục tiêu tối hậu của con cái Ngài (xem 1 Phi-e-rơ 4:11, Cô-lô-se 3:17). Thế nào là sống vì sự vinh quang của Chúa? Sứ đồ Phao-lô nói hãy nghĩ đến ích lợi của người khác. Trong lời dạy này, ông Phao-lô bao gồm cả hai khía cạnh trong Đại Điều Răn của Chúa: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra” (Ma-thi-ơ 22:37-40). Mục đích chính của cuộc đời Sứ đồ Phao-lô là muốn đem lại lợi ích cho người khác, không phải chỉ cho mình, để họ cũng được Chúa cứu như chính ông vậy.

Là những người đã được cứu chuộc bằng chính máu quý giá của Chúa Giê-xu, chúng ta được tự do trong Chúa, không còn bị ràng buộc bởi những luật lệ tôn giáo, những truyền thống vô nghĩa. Chúa muốn chúng ta vui hưởng tự do này trong Ngài và sống đẹp lòng Ngài. Tuy nhiên, chúng ta phải quan tâm đến người khác qua tinh thần phục vụ của chúng ta. Chỉ tìm lợi cho riêng mình là ích kỷ, nhưng tìm lợi cho người khác là noi gương Chúa Giê-xu và Sứ đồ Phao-lô hy sinh, phục vụ tha nhân. Những tôn giáo khác của thế gian dạy tín hữu làm lành để được phước, để chuộc lại những tội lỗi của mình. Duy con cái Chúa làm điều lành vì đã được cứu, muốn noi gương phục vụ của Chúa, làm nguồn phước cho người chung quanh.

Những ngày qua, bạn có phục vụ ai một cách vô vụ lợi không? Bạn thực hiện lời dạy của Sứ đồ Phao-lô trong tuần này như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương phục vụ của Ngài, dẹp bỏ tính ích kỷ, biết đặt lợi của người khác như là lợi của chính mình.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 23.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top