Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2014

Thi Thiên 105:16-45
Chúa Hành Động

“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã có những hành động nào để thực hiện lời hứa ban xứ Ca-na-an cho người Ít-ra-ên? Ngài có mục đích nào trên dân Ngài (câu 45)? Tại đây, bạn học được gì về quyền tể trị và dẫn dắt của Chúa?

Đức Chúa Trời, Đấng đã lập giao ước với ông Áp-ra-ham, ông Y-sác, và ông Gia-cốp (Thi Thiên 105:9, 10), đã thực hiện lời hứa của Ngài. Tất cả những sự kiện diễn ra xuyên suốt phần Thi Thiên này đều hướng về Đức Chúa Trời.

Bắt đầu từ việc ông Giô-sép bị bán làm nô lệ rồi trở thành tể tướng triều đình Ai Cập; nạn đói; việc định cư và phát triển của người Ít-ra-ên dẫn đến sự áp bức của người Ai Cập trên tuyển dân; việc tuyển chọn ông Môi-se và ông A-rôn lãnh đạo dân Chúa ra khỏi Ai Cập; mười tai họa kinh hoàng trên đất nước này để thúc đẩy họ giải cứu người Ít-ra-ên; cách tuyển dân sinh tồn trong hoang mạc, cho đến khi họ vào xứ Ca-na-an – tất cả đều là hành động của Chúa.

Chúa không chỉ nói, mà Ngài còn hành động. Đức Chúa Trời hứa ban xứ Ca-na-an cho dân tộc Ít-ra-ên từ khi họ chỉ là một nhóm người du cư rày đây mai đó. Mặc dù trong thời điểm đó, nhóm người này chưa nhận được xứ Ca-na-an, nhưng Chúa đã bắt đầu hành động để thực hiện lời hứa của Ngài. Phần Thi Thiên này cho chúng ta thấy bức tranh toàn cảnh về kế hoạch thực hiện lời hứa ban xứ Ca-na-an cho tuyển dân của Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta xét lại mình, chúng ta có thể nói bất cứ điều gì một cách dễ dàng, nhưng vấn đề là có trung thực làm trọn những gì chúng ta đã nói hay không.

Với tầm nhìn hạn hẹp của con người, khi chưa tiến gần đến kết quả, chúng ta khó thấy được bức tranh toàn cảnh về cách Chúa thực hiện lời hứa của Ngài. Đôi khi điều này khiến chúng ta bối rối, bất an. Những lúc như vậy, xin Chúa dùng bài học hôm nay để nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa thành tín và quyền năng. Chúa luôn giữ lời hứa và làm được điều Ngài đã nói. Có thể hiện tại chúng ta chưa thấy điều gì xảy ra, nhưng Chúa vẫn đang hành động, và hành động vượt quá điều chúng ta cầu xin hay suy tưởng, theo kế hoạch của Ngài.

Vì Chúa Hằng Sống, nên Lời Ngài không chỉ được ghi lại trong các trang sách, mà Chúa còn hành động theo Lời Ngài trong quá khứ, hiện tại, và tương lai.

Nếu bạn đang bối rối vì dường như Chúa vẫn im lặng trong vấn đề bạn cưu mang, hãy tin cậy và biết rằng Chúa đang hành động theo cách thức của Ngài. Làm thế nào bạn có thể sống bình an trong nghịch cảnh?

Lạy Chúa Hằng Sống, Ngài là Đấng thành tín và làm được mọi điều. Xin cho con luôn bình an và đặt lòng tin cậy nơi hành động của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 119:25-48.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top