Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2014


Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2014

Tít 3:1-8
Làm Việc Thiện

“Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi được người khác giúp đỡ, nhất là trong lúc ngặt nghèo, bạn cảm nhận thế nào? Tại sao Sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta hãy chăm chỉ làm việc lành? Mỗi khi có điều kiện, bạn thường quan tâm đến những người thiếu thốn, cô đơn, hay ngặt nghèo ra sao?

Chúng ta thích được người khác làm điều tốt cho mình. Chúng ta cần nhớ ý rằng Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Ngài cứu chúng ta bởi lòng nhân từ, yêu thương của Ngài, chứ không vì sự công chính chúng ta đã làm. Tin nhận Chúa là ân sủng lớn lao của Chúa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn Ngài, bằng cách sống nhân từ và làm việc thiện cho người khác. Chúa cũng yêu thương họ như Ngài đã yêu chúng ta. Chúa muốn chúng ta làm việc thiện với mọi người, cả trong lẫn ngoài Hội Thánh.

Sau khi đề cập đến mục sư và những người lãnh đạo Hội Thánh (chương 1), cách cư xử của con cái Chúa trong Hội Thánh (chương 2), trong phần cuối thư Tít, Sứ đồ Phao-lô đề cập đến trách nhiệm của con cái Chúa với chính quyền và với cộng đồng ngoài Hội Thánh. Ông nhắc nhở tín hữu vâng phục chính quyền nơi mình cư ngụ, sẵn sàng làm mọi việc lành đối với mọi người (câu 1, 2). Ông cho biết lý do tại sao chúng ta cần phải làm việc thiện. Vì ngày xưa, chính chúng ta cũng không tốt lành, cũng “ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị tình dục sai khiến, sống hung ác tham lam, bị ghét và ghét lẫn nhau” (câu 3), nhưng nay chúng ta được kể là công chính bởi ân sủng của Chúa. Vậy tại sao chúng ta còn chần chừ không làm việc thiện cho những người chung quanh?

Ai trong chúng ta cũng có thể dành thì giờ làm các việc thiện nguyện trong cộng đồng của mình. Chúng ta cần phải cho lại cộng đồng khi chúng ta đã nhận lãnh nhiều từ cộng đồng chúng ta sinh sống. Chúng ta nên tìm cách kết bạn với những người chưa tin Chúa trong sở làm, trong xóm giềng. Hãy giúp đỡ họ khi có dịp cũng như bằng lòng để họ giúp đỡ chúng ta khi có dịp. Đừng đợi khi có cơ hội đặc biệt mới giúp họ; những sự giúp đỡ thiết thực nho nhỏ đôi khi làm họ cảm động hơn, như giúp họ trông chừng con khi họ có việc cần đi, chở con đi học, giới thiệu chỗ sửa xe, v.v… đây chỉ là một vài điều nhỏ chúng ta có thể làm để bày tỏ lòng tốt của mình đối với những người chưa biết Chúa. Chúa muốn chúng ta làm việc thiện cho mọi người và nhất là cho anh chị em trong đức tin mỗi khi có cơ hội, như Ga-la-ti 6:10 viết: “Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.”

Bạn nghĩ mình có thể giúp đỡ ai điều gì trong tuần này?

Lạy Chúa, vì lòng yêu thương, nhân từ của Chúa, Ngài đã cứu con. Cầu xin Chúa giúp con biết sống nhân từ và giúp đỡ người khác.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top