Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 5/9/2013

2 Sa-mu-ên 15:1-12
Chân Thật hay Giả Hình?

“Rồi Áp-sa-lôm nói tiếp: “Ồ! Phải chi ta được chỉ định làm quan xét trong xứ! Khi ấy, bất cứ ai có việc kiện tụng và cần xét xử sẽ đến với ta, ta sẽ xét xử công minh cho người ấy” (câu 4 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ nào khiến Hoàng tử Áp-sa-lôm sắm xe, ngựa? Ông tìm cách thu phục lòng dân như thế nào? Theo bạn, thế nào là giả hình? Thành thật mà nhận, trong bạn có sự giả hình nào không? Nếu có bạn phải làm gì?

Mưu đồ tạo phản của Hoàng tử Áp-sa-lôm khá tinh vi. Trước nhất, ông sắm xe, ngựa, và cho kỵ binh chạy trước ông để phô trương thanh thế (câu 1). Vua Đa-vít và các quan chức trong triều không nghi ngờ động cơ của Hoàng tử Áp-sa-lôm, vì họ nghĩ sau hai năm thất sủng, giờ đây hoàng tử sắm xe cộ là điều đương nhiên để đánh tiếng với dân chúng rằng ông đã được phục hồi địa vị và sẽ là người kế vị vua cha.

Thứ hai, Hoàng tử Áp-sa-lôm tìm cách thu phục lòng dân. Ông làm ra vẻ quan tâm đến những người tìm đến kinh thành: Hỏi xem họ là ai, quê quán ở đâu và kiện cáo điều gì (câu 2). Rồi bảo nếu họ tin cậy và lập ông làm quan xét, ông sẽ xét xử theo lẽ công minh (câu 4). Những điều ông nói về vua và chính thể hiện thời nhằm xói mòn niềm tin của dân chúng nơi Vua Đa-vít.

Thứ ba, sau bốn năm, khi nhận thấy nhiều người ở những thôn làng khắp xứ tin theo lời đường mật của ông và sẵn sàng đứng về phía ông, Hoàng tử Áp-sa-lôm tiến hành một chiến thuật khác là đội lốt tôn giáo để tiếp tục che mắt Vua Đa-vít. Ông xin vua đến Hếp-rôn để trả sự hứa nguyện, nhưng mục đích của ông là tiếp tục gây dựng thanh thế chờ ngày lật đổ ngai vàng. Điều đáng lo cho Vua Đa-vít là Hoàng tử Áp-sa-lôm lôi kéo được sự ủng hộ của ông A-hi-tô-phe, là cố vấn tài ba của Vua Đa-vít (câu 12). Dù vậy, Hoàng tử Áp-sa-lôm không hề biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời: Người lên ngai vua không phải ông, mà là Hoàng tử Sa-lô-môn.

Hoàng tử Áp-sa -lôm đại diện cho những người xảo quyệt lợi dụng tôn giáo và những lý tưởng cao đẹp để mưu cầu quyền lực. Theo cách gọi của Tân Ước, Hoàng tử Áp-sa-lôm là người giả hình. Nếu chúng ta lợi dụng Danh của Đấng Cơ Đốc để che giấu những mục tiêu ích kỷ, chúng ta cũng không hơn gì Hoàng tử Áp-sa-lôm. Câu chuyện hôm nay cũng cho thấy những động cơ xấu làm hư hỏng, gãy đổ những mối quan hệ thiêng liêng.

Có động cơ ích kỷ nào xui cho bạn tìm cách lấy lòng người khác không? Nếu có, bạn sẽ phải làm gì?

Lạy Chúa, xin giúp con dẹp bỏ mọi động cơ ích kỷ và chân thành sống với mọi người đúng theo Lời Chúa dạy.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top