Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 27/9/2013

Ê-phê-sô 1:15-23
Quyền Vô Hạn của Chúa Đối với Chúng Ta

“Cầu xin cho mắt của tấm lòng anh chị em được soi sáng, để hiểu biết hy vọng mà Ngài đã kêu gọi anh chị em và cơ nghiệp vinh quang phong phú trong các thánh đồ, và quyền năng siêu việt không dò được của Ngài, đối với chúng ta là người tin” (câu 18, 19 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói đến quyền năng của Chúa, bạn nghĩ đến quyền năng Ngài thể hiện trong những công việc gì? Ê-phê-sô 1:19-21 nói đến quyền năng của Chúa thể hiện ở đâu? Quyền năng ấy vĩ đại, siêu việt ra sao? Ngày nay con dân Chúa có những suy nghĩ gì về quyền phép của Chúa trong Hội Thánh Ngài? Biết quyền phép Chúa là biết như thế nào?

Là con dân Chúa, chúng ta tin Chúa chúng ta là Đấng Toàn Năng. Quyền năng của Ngài siêu việt. Không việc gì Chúa chẳng làm được. Nói đến bằng chứng của quyền năng Chúa thì chúng ta đề cập ngay đến công việc tạo dựng trời đất của Ngài, và những phép lạ Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài còn tại thế. Nhìn vũ trụ bao la, nghĩ đến sự tinh vi của cơ thể các sinh vật, đến sự điều phối nhịp nhàng của hệ thống môi trường trên trái đất, chúng ta phải cúi đầu kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Chúa. Lại nghĩ đến những phép lạ Chúa Giê-xu đã làm: Người mù được sáng, người điếc được nghe, người câm được nói, người què được đi, người bị tà linh ám được giải thoát, cả đến người chết cũng được sống lại, một lần nữa chúng ta phải cúi đầu phục tùng, tôn ngợi, thờ phượng Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, năng quyền của Chúa không chỉ giới hạn trong việc tạo dựng thế giới và những phép lạ Chúa Giê-xu đã thực hiện khi còn tại thế, quyền năng của Chúa cũng ở trong Hội Thánh của Ngài và mỗi con dân Chúa ngày nay. Ê-phê-sô 1:19-21 cho biết quyền năng ấy cũng đồng một bản chất, mức độ như quyền năng Chúa đã dùng để khiến Đấng Cơ Đốc từ cõi chết sống lại, rồi đưa Ngài lên địa vị “ngồi bên hữu Đức Chúa Cha,” tức là địa vị cao cả nhất của hoàn vũ. Nói cách khác, đây là quyền năng vô cùng siêu việt.

Xem Ê-phê-sô 1:19-21, chúng ta có thể biết được tầm cỡ của quyền năng Chúa dành cho chúng ta. Tuy nhiên để thật sự “biết” quyền năng nầy chúng ta cần được Chúa soi sáng “con mắt lòng” của mình. Thật vậy, khi nói về quyền năng Chúa cho con dân Ngài, có người nói rằng quyền năng ấy không cần thiết hay không còn nữa. Khi loại trừ quyền năng của Chúa ra khỏi đời sống hiện tại, người ấy sẽ phủ nhận tất cả những lời chứng về quyền năng. Và nếu phải thừa nhận có quyền năng, thì người ấy sẽ quy tất cả quyền năng cho ma quỷ, cho dị đoan. Cũng có người không tin quyền năng vì người ấy chưa từng thấy quyền năng bao giờ. Cũng có người dị ứng với quyền năng vì thấy những người theo đuổi quyền năng lại có khuynh hướng quá khích, lạm dụng quyền năng, hay có lối sống đạo không thánh thiện.

Kinh Thánh xác quyết Phúc Âm của Chúa là Phúc Âm quyền năng (Rô-ma 1:16), đức tin của chúng ta không đặt trên lời nói mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 2:4-5). Khi xưa Chúa dùng quyền năng làm cho vững đạo (Mác 16:20), thì ngày nay không có lý do gì Chúa không dùng cách ấy nữa. Trong Công Vụ 4:28-31, các môn đệ đã cầu xin Chúa đưa tay quyền năng của Ngài ra mà làm những dấu kỳ phép lạ, và Chúa đã nhậm lời. Trong Ê-phê-sô 1:19-21, Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho con dân Chúa được “mở mắt của lòng” để biết quyền năng của Chúa dành cho con dân Ngài là những người có lòng tin.

“Biết” không chỉ hiểu bằng tâm trí mà còn biết qua kinh nghiệm nữa. Khi tâm trí đã tin chắc rằng quyền năng của Chúa dành cho con dân Ngài to lớn và vẫn còn tồn tại, thì chúng ta có thể xin Chúa mở mắt lòng mình bằng cách cho chính mình kinh nghiệm quyền năng của Ngài. Nói cách khác, hãy kêu cầu Chúa làm những dấu kỳ phép lạ cả thể giữa vòng chúng ta theo chương trình và ý muốn tốt lành của Ngài. Đây không phải là tìm kiếm phép lạ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình, hay để làm nổi danh con người, nhưng để làm vinh hiển Danh Chúa, và làm cho vững đạo, tức là để cho người ta thấy Chúa là thực hữu và lời dạy của Ngài là chân xác. Thật vậy, giữa một xã hội đa tôn giáo, hay bài xích đạo Chúa, chúng ta cần cầu xin Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài để chứng thực sứ điệp Phúc Âm mà con dân Ngài rao giảng. Ngài đang làm điều nầy ở nhiều nơi và Ngài đã cứu vớt nhiều người qua ân lành nầy. Quyền năng của Chúa thể hiện trong việc biến đổi những đời sống hư hỏng tội lỗi ra thánh thiện, những bệnh nan y được chữa lành, những người bị tà linh ức chế được giải cứu, những hoàn cảnh khó khăn được giải tỏa.

Bạn có tin quyền năng Chúa dành cho con dân Ngài lớn lao vô cùng không? Bạn có mong biết quyền năng ấy không? Hãy cầu xin Chúa mở “mắt lòng” mình để biết được quyền năng Chúa.

Cảm tạ Chúa, bởi quyền năng của Ngài biến đổi con thành con cái Ngài, xin quyền năng Chúa tiếp tục chạm vào con để con đem sự cứu rỗi của Ngài đến với người lân cận con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top