Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 25/9/2013

Rô-ma 5:1-5
Điều Trông Cậy về Sự Kêu Gọi

“Cầu xin cho mắt của tấm lòng anh chị em được soi sáng,để hiểu biết hy vọng mà Ngài đã kêu gọi anh chị em và cơ nghiệp vinh quang phong phú trong các thánh đồ, và quyền năng siêu việt không dò được của Ngài, đối với chúng ta là người tin” (Ê-phê-sô 1:18, 19 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi được Chúa soi sáng đôi mắt thuộc linh chúng ta có thể thấy những gì? Điều hy vọng, trông cậy về sự kêu gọi của Chúa là gì? Trông cậy (hy vọng) quan trọng ra sao? Bạn đặt niềm trông cậy ở đâu? Làm sao cho sự trông cậy về sự kêu gọi của chúng ta được vững vàng?

Ê-phê-sô 1:18-19 cho biết khi được Chúa soi sáng, chúng ta có thể thấy (biết) ba điều quý giá: Niềm hy vọng (trông cậy) về sự kêu gọi của chúng ta, sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang Chúa dành cho chúng ta, và quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta.

Niềm hy vọng của chúng ta: Hy vọng là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Hy vọng được liệt vào ba điều hệ trọng nhất của con cái Chúa: Đức tin, hy vọng, và yêu thương. Người ta có thể sống thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng không thể thiếu hy vọng. Mất hy vọng, chúng ta sẽ không còn tha thiết sống nữa. Vấn đề là chúng ta đặt hy vọng vào đâu? Và niềm hy vọng của chúng ta có vững vàng không?

Trong khi người đời đặt hy vọng vào sức khỏe, tiền của, thế lực, chức quyền…, con cái Chúa phải biết đặt hy vọng vào Chúa. Ấy là “sự trông cậy về sự kêu gọi của chúng ta.” Đây là niềm hy vọng vững chắc, vì Chúa chúng ta là toàn năng và thành tín. Ngài sẽ làm thành lời hứa của Ngài dành cho chúng ta. Dù vậy, con cái Chúa có thể rơi vào những tình huống dễ khiến chúng ta mất hy vọng. Ngoài những khó khăn, hoạn nạn giống như mọi người, có thể chúng ta còn gặp những khó khăn đặc biệt hơn vì là con cái Chúa. Thật vậy, xưa nay, con cái Chúa vẫn thường bị người thế gian bức hại, ganh ghét (Giăng 15:18-19). Chúng ta cũng bị ma quỷ cám dỗ, kiện cáo, tấn công (Khải Huyền 12:10). Chúng ta cần được Chúa soi sáng “con mắt lòng” để có thể giữ vững niềm hy vọng về sự kêu gọi của chúng ta.

Chúa soi sáng “con mắt lòng” của chúng ta trước hết bằng Lời Ngài trong Kinh Thánh và bằng Thánh Linh của Ngài. Nhờ Chúa Thánh Linh giúp đỡ, chúng ta học Lời Chúa để biết niềm hy vọng của mình là gì. Lời Chúa trong 1 Phi-e-rơ 1:3 cho biết niềm hy vọng của chúng ta là niềm hy vọng sống. Theo Tít 2:13 là niềm hy vọng hạnh phước. Ga-la-ti 5:5 nhắc đến hy vọng của sự công chính. Cô-lô-se 1:5 dạy về hy vọng để dành cho anh chị em ở trên trời. Cô-lô-se 1:27 nhắc đến niềm hy vọng vinh quang. Và 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 nói đến niềm hy vọng tốt lành.

Thêm vào việc học Lời Chúa, chúng ta cũng cần trải nghiệm hoạn nạn, thử thách thì niềm hy vọng của chúng ta mới thật sự vững chắc. Rô-ma 5:3-5 dạy: “Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh sự rèn tập, sự rèn tập sinh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Chúa Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.” Những câu Kinh Thánh trên cho biết rằng nhờ hoạn nạn, chúng ta học tập nhịn nhục, rồi qua đó chúng ta nếm biết tình yêu của Chúa. Khi đã nếm biết tình yêu của Chúa thì dù hoàn cảnh có ra sao, hy vọng của chúng ta cũng không lay chuyển. Đây là kinh nghiệm của Tiên tri Ha-ba-cúc khi ông viết: “Cho dù cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Vườn nho ngưng ra trái; Cây ô-liu bị thất mùa, Ruộng đồng không sinh sản lương thực; Bầy chiên bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va, con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Chúa Giê-hô-va là sức mạnh của con, Ngài làm cho chân con giống như chân hươu, giúp con bước đi trên các đỉnh cao” (Ha-ba-cúc 3:17-19 BTTHĐ).

Bạn đang hy vọng hay thất vọng? Bạn hy vọng gì? Bạn có biết và kinh nghiệm niềm hy vọng về sự kêu gọi, tức hy vọng trong Chúa chưa? Hãy xin Chúa soi sáng “con mắt lòng” của bạn, để bạn biết niềm hy vọng quý giá trong Chúa.

Lạy Chúa xin soi sáng “con mắt lòng” của con, cho con biết niềm hy vọng về sự kêu gọi trong Chúa là quý giá dường nào hầu con luôn đặt nền tảng hy vọng nơi chính Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top