Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 24/9/2013

Ê-phê-sô 1:15-23
Soi Sáng Đôi Mắt Tâm Linh

“Cầu xin cho mắt của tấm lòng anh chị em được soi sáng,để hiểu biết hy vọng mà Ngài đã kêu gọi anh chị em và cơ nghiệp vinh quang phong phú trong các thánh đồ, và quyền năng siêu việt không dò được của Ngài, đối với chúng ta là người tin” (câu 18, 19 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Ánh sáng cần thiết cho đôi mắt thuộc thể như thế nào? Đôi mắt thuộc linh cần ánh sáng ra sao? Có những cách nào để soi sáng đôi mắt thuộc linh? Chúng ta nên làm gì để cho mắt thuộc linh mình được soi sáng nhiều hơn?

Có thể mắt chúng ta khá tốt, dù đang mở, nhưng thiếu ánh sáng thì chúng ta cũng chẳng thấy được. Thông thường, ánh sáng giúp mắt chúng ta nhìn thấy một cách bình thường. Cũng có những loại ánh sáng đặc biệt như tia hồng ngoại, tia X, là những loại ánh sáng có thể giúp chúng ta thấy trong đêm, hay thấy xuyên qua vật chất.

Đôi mắt thuộc linh của chúng ta cũng cần có ánh sáng mới thấy được. Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho các tín hữu Ê-phê-sô để họ được Chúa soi sáng “con mắt lòng,” tức đôi mắt thuộc linh, để họ có thể thấy nhiều điều mầu nhiệm hơn. Hôm nay, chúng ta sẽ học biết Chúa soi sáng “con mắt lòng” của chúng ta qua ba cách: Lời Chúa, Chúa Thánh Linh, và kinh nghiệm Chúa cho chúng ta.

Lời Chúa là khuôn vàng thước ngọc, chứa đựng tất cả chân lý Chúa muốn truyền đạt cho chúng ta. Vì lẽ đó, Thi Thiên 119:105 dạy: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối của tôi.” Cho nên chúng ta cần đọc, học Kinh Thánh thì mắt thuộc linh của chúng ta mới được soi sáng.

Chúng ta cũng cần nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn thì mới hiểu, nhớ, và áp dụng Lời Chúa. Chúa Giê-xu dạy về Chúa Thánh Linh như sau: “Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26), và “Lúc nào Thần Chân Lý sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi chân lý” (Giăng 16:13). Vì vậy, khi đọc và học Kinh Thánh, chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng chúng ta.

Chúa dùng kinh nghiệm, từng trải thực tế để soi sáng con mắt lòng của chúng ta. Muốn thưởng thức một bức tranh, một cảnh đẹp, một bản nhạc hay, một món ăn ngon, chúng ta không thể thưởng thức qua lời mô tả, mà cần phải mắt thấy, tai nghe, miệng nếm thì mới thực sự biết cái đẹp, hay ngon là thể nào. Những chân lý thuộc linh cũng cần phải trải nghiệm mới thật sự biết được. Thi Thiên 34:8 dạy: “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!”

Bạn muốn thấy chân lý thuộc linh mầu nhiệm không? Hãy nhờ Chúa soi sáng “con mắt lòng” của mình bằng Lời Ngài, bằng Thánh Linh của Ngài và bằng kinh nghiệm bước đi với Ngài.

Lạy Chúa, xin soi sáng mắt của lòng con, giúp con hiểu, thấy được những huyền nhiệm của Ngài để con tôn kính và yêu Chúa thêm hơn.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top