Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 23/9/2013

Ma-thi-ơ 6:22, 23
Đôi Mắt Thuộc Linh

“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Đôi mắt có công dụng gì? Đôi mắt quan trọng thế nào đối với thân thể chúng ta? Mắt thuộc linh là gì? Mắt thuộc linh quan trọng ra sao? Làm sao để mở mắt thuộc linh?

Mắt là chiếc máy hình cực kỳ tinh vi. Mắt thu nhận ánh sáng và biến ánh sáng thành những tín hiệu để đưa lên não, nhờ đó, chúng ta có thể thấy cảnh vật xung quanh mình, ghi nhận được hình thể, màu sắc các sự vật. Nếu không có mắt, hay mắt bị hư, thì trước mặt chúng ta chỉ là một bức màn đen thăm thẳm.

Ngoài đôi mắt thuộc thể nói trên, Lời Chúa cũng nói đến “đôi mắt thuộc linh.” Mắt thuộc linh là khả năng để “nhìn thấy” hay am hiểu những sự việc tâm linh. Đôi mắt thuộc thể quan trọng cho cơ thể thế nào thì mắt thuộc linh cũng quan trọng cho tâm linh chúng ta thể ấy. Chúa Giê-xu dạy: “Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao” (câu 22, 23). Khi mắt thuộc thể bị hư thì cả thân thể khốn đốn. Nhưng khi mắt thuộc linh hư thì cả cuộc đời hiện tại lẫn đời sau sẽ khốn khổ vô hạn. Mắt thuộc linh của chúng ta có thể ở trong tình trạng tốt hoặc xấu. Làm sao chúng ta có thể có đôi mắt thuộc linh tốt?

Lời Chúa cho biết, con người tự nhiên sinh ra thì mắt thuộc linh đã bị mù, vì chúa đời nầy, tức là ma quỷ, đã làm mù lòng chúng ta. 2 Cô-rinh-tô 4:4 dạy: “Cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.” Như vậy, để có thể thấy được, thì trước hết mắt thuộc linh cần phải được mở ra. Đây là công việc của Chúa Thánh Linh. Chúa Giê-xu bảo ông Ni-cô-đem: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình, thì Chúa Thánh Linh sẽ tái sinh chúng ta. Lúc ấy, mắt thuộc linh của chúng ta mới được mở ra để bắt đầu “thấy” những sự việc tâm linh, hiểu được Lời Chúa và quý trọng những sự việc thuộc linh. Cũng trong ý nghĩa trên, Chúa đưa ra lời công bố sau đây về người mù và người Pha-ri-si: “Ta đã đến thế gian nầy để phán xét, khiến cho người mù được thấy, còn ai thấy lại hóa mù” (Giăng 9:39). Anh mù được Chúa chữa cho sáng mắt và rồi tin Ngài. Mắt thuộc linh của anh đã được sáng. Trong khi đó, những người Pha-ri-si lâu nay sáng mắt mà lại chỉ trích, không tin việc Chúa làm, không tin Chúa, cho nên mắt thuộc linh của họ vẫn còn mù.

Nếu bạn là người đã tin Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình, thì mắt thuộc linh của bạn đã được mở ra. Xin chúc mừng bạn. Tuy nhiên, như mắt thuộc thể, đôi mắt thuộc linh của chúng ta đã được mở rồi cũng cần phải được mở thêm, được bảo vệ, rèn luyện, và soi sáng thì cái nhìn của chúng ta mới tinh tế hơn, sâu sắc, rộng rãi, và chính xác hơn. Nếu không, mắt chúng ta có thể bị mờ, bị cận thị, v.v…

Tạ ơn Chúa đã mở mắt thuộc linh của con. Xin Ngài giúp cho con có đôi mắt thuộc linh thật sáng tỏ.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top