Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 22/9/2013

Thi Thiên 80:1-19
Xin Phục Hưng Chúng Con

“Lạy Đức Chúa Trời, xin phục hưng chúng con, và làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con thì chúng con sẽ được cứu” (câu 3 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Ít-ra-ên cầu xin Đức Chúa Trời phục hưng họ? Lời cầu xin lặp lại ba lần, thể hiện gì về người cầu nguyện và nhận biết gì về Chúa? Bạn học được gì qua lời cầu xin nầy?

“Lạy Đức Chúa Trời, xin phục hưng chúng con, và làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con thì chúng con sẽ được cứu.” Lời kêu cầu nầy được lặp lại ba lần trong các câu 3, 7, và 19, bày tỏ nội dung chính của Thi Thiên 80.

Dù chúng ta biết tác giả của Thi Thiên nầy là ông A-sáp, nhưng chủ ngữ trong lời cầu nguyện là “chúng con,” thể hiện một nhóm người, mà tại đây là cộng đồng Ít-ra-ên (câu 1). Đây là “bầy chiên” đã được Đức Chúa Trời “chăn giữ,” “dẫn dắt.” Đây là “cây nho” đã được Đức Chúa Trời đem ra khỏi Ai Cập, “trồng” trong đất hứa, chăm sóc để “nó” được lớn mạnh và phát triển (câu 8-11). Nhưng vì tội phản nghịch, dân Chúa đã đánh mất tất cả đặc ân nầy; thay vào đó là cơn giận và sự quở trách của Đức Chúa Trời (câu 4, 16). Giờ đây, họ đang gánh chịu những hậu quả của việc “lìa khỏi Chúa” (câu 18): bị đau khổ, chế giễu, và tàn phá (câu 5-6, 12-13).

Trong hoàn cảnh đó, dân Chúa khao khát sự “phục hưng.” Họ mong mỏi được thoát khỏi tình trạng khốn khổ, và được trở lại trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Vì vậy, họ kêu xin Ngài “trở lại,” “đoái xem,”“thăm viếng” họ (câu 14). Đức Chúa Trời không lìa bỏ dân Ngài, nhưng chính tội lỗi của họ đã khiến họ cách xa Chúa. Lời kêu xin nầy cùng với lời cam kết trong câu 18 thể hiện tấm lòng ăn năn của dân Chúa.

Lời cầu xin Đức Chúa Trời “làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con thì chúng con sẽ được cứu” cho thấy dân Chúa ý thức rằng để được cứu khỏi hoàn cảnh hiện tại, họ cần đến lòng thương xót và ân sủng của Đức Chúa Trời.

Lời cầu xin phục hưng nầy không chỉ của người Ít-ra-ên, mà cho cả cộng đồng con dân Chúa trong mọi thời đại. Khi ở trong tình trạng tội lỗi, xa cách Chúa và đường lối Ngài, Hội Thánh đối diện với sự khủng hoảng và tan rã. Đó là lúc chúng ta phải kêu cầu: “Lạy Đức Chúa Trời, xin phục hưng chúng con, và làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con thì chúng con sẽ được cứu.” Hiện tại, đời sống bạn, gia đình, và Hội Thánh bạn có điều gì cần được Chúa phục hồi? Hãy dâng lên Chúa lời cầu xin nầy.

Lạy Chúa, xin tra xét con, chỉ cho con thấy những chỗ sai trật trong đời sống, xin biến đổi con, giúp con sống tích cực và kết quả cho Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top