Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 21/9/2013

Gia-cơ 1:19-27
Nghe và Làm Theo

“Đừng chỉ nghe lời suông, và tự lừa dối mình. Hãy làm theo Lời” (câu 22 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ khuyên chúng ta bỏ đi những điều gì? Và giữ lấy những điều gì? Bạn nghĩ gì về câu nói “Một người được phước không phải do nghe Lời Đức Chúa Trời, nhưng do vâng theo Lời Ngài”? Điều gì khiến bạn trở thành người tin kính?

Phân đoạn nầy đề cập đến sứ điệp trọng tâm của thư Gia-cơ: Nhu cầu lắng nghe Lời Đức Chúa Trời và làm theo lời dạy của Ngài. Chúng ta không thể hành xử đúng đắn nếu chúng ta không hiểu những gì Chúa dạy, và ngược lại chúng ta không thực sự hiểu rõ những gì Chúa dạy, nếu chúng ta không thực hành. Vì thế chúng ta cần vâng lời Đức Chúa Trời và hành động.

Ông Gia-cơ đưa ra ví dụ để giúp chúng ta hiểu thế nào là làm sai Lời Đức Chúa Trời dạy. Thay vì kiềm chế cơn giận, chúng ta lại để cơn giận bùng phát. “Giận mất khôn,” vì trong cơn giận dữ chúng ta nói năng, hành xử kém khôn ngoan. Chúng ta cũng dễ nổi nóng khi ai đó đụng chạm cái tôi của mình. Cơn giận như sôi sục trong lòng dễ khiến chúng ta quát tháo, nói nhiều, nói nhanh, nói những điều không đáng nói và không chịu lắng nghe. Hành động như thế là làm sai lời dạy của Đức Chúa Trời. Hậu quả là những mối quan hệ dễ dàng đổ vỡ sau những lần giận dữ.

Khi chứng kiến cảnh bất công hay tội lỗi diễn ra trước mắt, chúng ta có thể giận, vì chúng gây thương tổn cho người khác. Nhưng đừng nổi nóng khi chúng ta thua hay đuối lý trong một cuộc tranh luận, hoặc khi cảm thấy bị xúc phạm, hay không được người khác chú ý. Những cơn giận phát xuất từ lòng vị kỷ chẳng gây dựng được ai và không làm vinh danh Đức Chúa Trời.

Một thực tế đáng buồn là, chúng ta dễ dàng lắng nghe Lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm Lời Ngài, nhưng lối sống 24 giờ trong một ngày của chúng ta chẳng mảy may thay đổi và chẳng có dấu hiệu nào chứng thực rằng chúng ta vâng lời Ngài. Có thể vì chúng ta sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trong một thế giới, chúng ta cầu nguyện, thờ phượng, đọc Kinh Thánh và nói về Cơ Đốc giáo. Trong thế giới kia chúng ta làm việc, mua sắm, xem phim ảnh, và điều hành mọi công việc theo sở thích, ý riêng, và kế hoạch của chúng ta chứ không phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời và lời răn dạy của Ngài. Có thể chúng ta không ý thức được thất bại của mình trong việc vâng lời Đức Chúa Trời, vì thế ông Gia-cơ kêu gọi chúng ta lắng nghe Lời Đức Chúa Trời và giục giã chúng ta hành động để trở thành người tin kính.

Mời bạn tiếp tục suy nghĩ làm thế nào một người có thể sống trong “hai thế giới khác biệt nhau”? Bạn quyết tâm thực hành Lời Đức Chúa Trời dạy sau khi đọc phân đoạn nầy thế nào?

Xin Chúa giúp con mau nghe, chậm nói, chậm giận và vâng lời Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top