Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 20/9/2013

Gia-cơ 1:9-18
Tránh Bị Lừa Dối

“Chúa Giê-xu phán với họ: Phải cảnh giác, đừng để ai lừa gạt các con” (Mác 13:5 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: “Thấp hèn, thấp kém” ở đây có nghĩa gì? Làm thế nào để những người thấp kém có thể mãn nguyện về những điểm tốt đẹp của mình? Ông Gia-cơ khuyên người giàu nên làm gì? Lời khuyên của ông có ý nghĩa gì đối với bạn?

Để hiểu rõ điều ông Gia-cơ nói trong câu 9, chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của từ “thấp hèn, thấp kém.” Trong tiếng Hy Lạp, từ nầy có nghĩa là “nghèo khổ, không tài sản quý giá, hay đáng giá trong mắt người đời.” Các Cơ Đốc nhân người Do Thái đang sống ở Pa-lét-tin, Sy-ri và nhiều nơi khác đang ở trong hoàn cảnh như thế, vì bị bức hại nên họ phải lưu lạc, thậm chí một số người còn bị người thân yêu từ bỏ. Đây là thời gian xảy ra đói kém nên hoàn cảnh họ càng khốn khổ hơn (Công Vụ 11:28).

Ngược lại với cái nhìn của thế gian về những anh chị em thấp kém và nghèo khổ của chúng ta, ông Gia-cơ nói rằng Đức Chúa Trời khiến họ trở nên cao trọng. Đối với những tín hữu nầy, địa vị cao trọng của họ là một thực tại vì họ được thừa hưởng di sản giàu có do địa vị làm con Đức Chúa Trời. Dù hiện giờ họ có thể bị bức hại và đối diện với thử thách, nhưng họ sẽ được bước vào vương quốc đời đời của Ngài. Những gì họ có, cũng như chúng ta có được trong Chúa Giê-xu, có giá trị lớn lao mà không điều gì trong đời tạm nầy so được.

Sau khi nói đến người nghèo, ông Gia-cơ đề cập đến người giàu và sự nguy hiểm của sự giàu có. Đo lường giá trị của bản thân họ bằng sự giàu có và nương dựa nơi của cải nay còn mai mất là điều dại dột. Người giàu cũng ngang bằng với người nghèo trong nước Đức Chúa Trời. Một nguy hiểm khác của sự giàu có là của cải trở nên rào cản giữa Đức Chúa Trời và con người. Ông Gia-cơ nhắc nhở những người giàu rằng sự an ninh lâu dài là sự an ninh trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Vì thế, những ai đang nương cậy nơi những gì mình đang sở hữu thay vì nhờ cậy Đức Chúa Trời nên nghĩ lại và đừng để Sa-tan lừa dối rằng của cải sẽ đem lại sự an ninh cho họ.

Chúng ta có thể bị lừa dối khi cho rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra những cám dỗ thay vì ban cho chúng ta những điều tốt lành (câu 13, 17). Khi nghĩ như thế chúng ta dễ dàng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời khi chúng ta phạm tội. Một người biện minh cho tội tà dâm mình đã phạm là Đức Chúa Trời đã đưa một người khác phái đến gần mình, trong khi mình đang trải qua thời kỳ yếu đuối. Tội lỗi không bao giờ đến từ Đức Chúa Trời, nhưng đến từ việc nuông chiều xác thịt và sự tham dục của con người.

Bạn dễ bị lừa dối và phạm tội trong lãnh vực nào nhất? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp bạn vượt qua và mở lòng ra với Lời của Ngài trong hôm nay.

Lạy Chúa, Ngài biết rõ những yếu đuối và thất bại của con. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương và tha thứ. Một lần nữa con dâng mình cho Ngài để Ngài giúp con chiến thắng tội lỗi và không để bị thế gian lừa dối.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top