Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 14/9/2013

Tít 1:10-16
Giữ Đạo Thật

“Ông phải giữ vững lời đáng tin cậy đã được dạy dỗ, như vậy mới có thể dùng giáo lý chân chính mà khuyên nhủ, cũng như bác bỏ những ai chống đối điều đó” (câu 9 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa có giá trị nào cho người lãnh đạo Hội Thánh? Họ dùng Lời Chúa thế nào trong chức vụ mình? Ai là những người vì tham lợi mà dạy những điều không nên dạy? Việc giảng dạy của những người nầy gây tác hại thế nào? Sứ đồ Phao-lô truyền cho Mục sư Tít làm gì trong tình hình như thế? Việc thông hiểu giáo lý thuần khiết của Cơ Đốc giáo giúp bạn giữ gìn đạo thật như thế nào?

Trong phân đoạn Kinh Thánh học hôm qua, Sứ đồ Phao-lô nhắc các giám mục, mà ông gọi là những người quản lý nhà Đức Chúa Trời, khuyên người khác giữ gìn đạo thật và bác bẻ những người chống trả lại đạo thật (câu 9). Trong phân đoạn hôm nay, Sứ đồ Phao-lô nhắc Mục sư Tít bác bỏ những điều các giáo sư giả rao giảng, và xem đây là trọng trách của những người lãnh đạo Hội Thánh trong thời buổi có nhiều giáo lý lệch lạc.

Có ba điều Sứ đồ Phao-lô nói đến ở đây: Thứ nhất, giảng dạy sai lạc xảy ra ngay bên trong Hội Thánh, chứ không phải bên ngoài. Trong thời đại có quá nhiều tôn giáo dẫn người ta đi lệch khỏi chân lý và nhiều điều không phù hợp với tín lý Cơ Đốc đang được rao truyền, chúng ta phải cẩn thận và nhận thức rằng không phải ai xưng họ đang rao truyền đạo thật đều là sứ giả rao báo đạo thật. Người dân đảo Cơ-rết cũng thế.

Thứ hai, Sứ đồ Phao-lô giải thích nhiều về nội dung của việc giảng dạy sai lạc, giúp chúng ta hiểu rõ chân tướng của các giáo sư giả. Đây là những người trái nghịch, lừa dối, tham lợi lộc thấp hèn, đáng ghê tởm.

Thứ ba, hậu quả của giáo lý sai lạc trong các Hội Thánh trên đảo Cơ-rết. Trong phong trào chăm sóc dạy đạo từng gia đình, nhiều nhà bị “gây đổ vỡ” (câu 11). Không những nhiều gia đình bị lừa dối và tổn hại, mà Hội Thánh người Cơ-rết cũng bị rối loạn vì việc rao truyền giáo lý sai lạc. Trước tình hình đó, Sứ đồ Phao-lô truyền cho Mục sư Tít không chỉ chọn lựa những người lãnh đạo các Hội Thánh trên đảo Cơ-rết và dạy họ đạo thật, mà phải quở trách và làm im tiếng các giáo sư giả (câu 10, 13), đem họ trở lại với chân lý Kinh Thánh.

Thời đại của chúng ta không khác thời đại của ông Tít bao nhiêu, nhưng chúng ta không dám mạnh dạn bài bác những người công kích Phúc Âm, ngại làm im tiếng các giáo sư giả và thiếu cảnh giác trước những tín lý không phù hợp với tín lý Cơ Đốc. Chúng ta cần sống với chân lý Kinh Thánh, xét lại những điều chúng ta nghe có phải đạo thật không, áp dụng lời dạy của Sứ đồ Phao-lô chấn chỉnh những giáo lý sai trật để giữ vững Hội Thánh của Chúa.

Bạn cảnh giác với tín lý sai lạc và bảo vệ đạo thật thế nào?

Lạy Chúa, con muốn luôn làm người bảo vệ chân lý Phúc Âm. Xin giúp con và toàn thể con dân của Ngài thắt lưng bằng chân lý và đứng vững trong cuộc chiến thuộc linh.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top