Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/9/2013


Sống Với Thánh Kinh: 11/9/2013

Lu-ca 20:19-26
Thuộc về Đức Chúa Trời

“Ngài phán cùng họ: Thế thì trả cho Sê-sa những gì của Sê-sa, và trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời” (câu 25 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người đặt câu hỏi với Chúa Giê-xu là những người như thế nào? Họ hỏi Ngài điều gì? Với mục đích gì? Lời đáp của Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì? Bạn thuộc về ai? Vì sao bạn khẳng định như thế?

Có người đặt câu hỏi: “Đức tin của chúng ta có liên quan gì đến nhà cầm quyền?” Câu hỏi nầy dẫn đến nhiều câu hỏi khác chẳng những khiến người Giu-đa vào thời Chúa Giê-xu, mà chúng ta ngày nay phải suy nghĩ. Chẳng hạn, chính quyền có thể buộc người tin theo Chúa Giê-xu từ bỏ đức tin Cơ Đốc không?

Chúa Giê-xu dạy: “Của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa,” có nghĩa Cơ Đốc nhân phải là công dân tốt, luôn tuân thủ luật pháp và nộp thuế đầy đủ. Vào thời của Chúa Giê-xu, dân tộc Giu-đa là dân tộc bị trị, nhưng bổn phận của họ là phải nộp thuế cho Sê-sa, vì người La Mã đã cung ứng cho họ đường sá để giao thương, bảo đảm an ninh cho họ khi sinh sống trong những khu vực do người La Mã cầm quyền.

Là công dân thuộc vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta có những ưu tiên khác cao hơn, đó là “trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.” Thường thì nghĩa vụ của chúng ta với đất nước không có gì xung đột với nghĩa vụ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Trừ khi nhà cầm quyền buộc chúng ta vi phạm điều răn, luật pháp của Đức Chúa Trời, hay bắt chúng ta phải làm những điều trái với niềm tin, lúc đó chúng ta phải mạnh dạn trả lời rằng: “Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta” (Công Vụ 5:29).

Trong thời Chúa Giê-xu, người ta thường khắc hình, hiệu, hoặc tên của họ lên những vật họ sở hữu. Vì thế, một đồng tiền La Mã thường có khắc hình và hiệu của Sê-sa để nói lên rằng đồng tiền nầy thuộc về Sê-sa. Tương tự, có thể nói rằng con người có dấu hiệu của Đức Chúa Trời ở trên họ, vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:27), nên con người thuộc về Đức Chúa Trời. Thuế chúng ta nộp thuộc về Sê-sa, nhưng bản thân chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời.

Phân đoạn nầy giúp bạn khẳng định thái độ nào với nhà cầm quyền và với Chúa?

Lạy Chúa, xin ban cho nhà cầm quyền sự khôn ngoan trong mọi quyết định của họ. Xin giúp con luôn tuân hành luật pháp, và là một con cái ngay lành, trung tín đẹp lòng Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top