Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 9/8/2013

Lu-ca 19:11-27
Người Đầy Tớ Trung Tín

“Chủ đáp: Tốt lắm, đầy tớ tốt của ta! Vì anh đáng tin cậy trong việc nhỏ, anh được cai trị mười thành phố” (câu 17 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện nầy có gì giống với câu chuyện trong Ma-thi-ơ 25:14-30? Cả hai câu chuyện dạy chúng ta điều gì? Sự trung tín giữ vai trò nào trong sự phục vụ Đức Chúa Trời của bạn?

Câu chuyện về mười nén bạc rất giống với câu chuyện về các ta-lâng trong Ma-thi-ơ 25:14-30. Tuy nhiên, có hai điểm khác biệt mà chúng ta cần lưu ý:

Thứ nhất, trong câu chuyện của ông Lu-ca có mười đầy tớ tcòn ông Ma-thi-ơ có ba người. Mỗi người đều nhận được một nén bạc như nhau, sự tưởng thưởng cũng khác nhau tùy theo mức độ trung tín của họ. Dù không biết kết quả đầu tư của bảy người còn lại, nhưng qua những gì mà ba người đầy tớ đầu trình với vua, chúng ta biết có hai người thật trung tín, biết đầu tư khôn ngoan để nén bạc của họ đã nhận sinh lợi gấp bội, còn người thứ ba thì không. Điều duy nhất người thứ ba nầy làm là chôn giấu nén bạc và chờ đợi vua trở về để trả lại. Dù có những điểm khác biệt, nhưng cả hai câu chuyện nhằm dạy: Phải tận tâm, tận lực sử dụng và phát triển các ân tứ Đức Chúa Trời ban. Phần thưởng Chúa sẽ ban cho tùy thuộc vào công việc và sự trung tín của chúng ta.

Thứ hai, người chủ ở đây là vị vua sắp đi phương xa để được tấn phong làm vua (câu 12). Nhưng thần dân của ông gửi đoàn đại biểu đến và nói: “Chúng tôi không muốn người nầy cai trị chúng tôi!” (câu 14). Cuối câu chuyện, nhà vua xử tội chết những người nghịch cùng Ngài (câu 27). Những chi tiết nầy không làm thay đổi ý nghĩa của câu chuyện. Chúng nhằm mô tả một sự kiện lịch sử. Ông A-chê-la-u, con Vua Hê-rốt (Ma-thi-ơ 2:1, 22), sau khi cha chết đến gặp đại đế của đế quốc La Mã để kế thừa ngôi vị của vua cha. Nhưng một đoàn đại biểu của người Giu-đa đến thỉnh cầu đại đế đừng để ông A-chê-la-u cai trị họ. Kết quả đại đế đã cắt giảm quyền lực ông A-chê-la-u. Sau nầy ông A-chê-la-u trả thù người Giu-đa vì đã chống lại ông. Không nên chống lại Đấng Cơ Đốc là Vua trên muôn vua. Nếu từ chối phục vụ Ngài, hay không sử dụng và phát triển ân tứ Ngài ban, tự mình, chúng ta chấp nhận sự đoán phạt từ Ngài.

Làm thế nào để bạn thật sự là người đầy tớ phục vụ Đức Chúa Trời một cách thành tâm và trung tín?

Lạy Chúa, đang khi chờ Ngài trở lại, xin giúp con sử dụng thời gian, tiền của và ân tứ Ngài ban cách thành tâm và trung tín.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top