Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 8/8/2013

2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-18
Siêng Năng và Làm Lành

“Thưa anh chị em, về phần anh chị em, đừng bnao giờ chán mệt làm điều thiện” (câu 13 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao có một số người không chịu làm việc? Sứ đồ Phao-lô nghiêm khắc răn dạy họ thế nào? Lời dạy và lối sống của ông ra sao? Bạn đã làm những việc lành nào? Những việc lành nào cần phát huy qua bạn trong Hội Thánh, hay trong các nhóm nhỏ?

Những lời cuối thư tín nầy, dường như Sứ đồ Phao-lô giới thiệu một chủ đề mới chẳng liên quan gì đến những điều ông nói trước đó. Thật ra, trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11-12, Sứ đồ Phao-lô đã đề cập đến một số người trong Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca sống lười biếng chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Vì thế, ông khuyên họ siêng năng làm việc để những người không phải là Cơ Đốc nhân không có lý do để gièm chê đạo thật.

Ở đây, Sứ đồ Phao-lô trở lại vấn đề nầy và cứng rắn nói: “Nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa” (câu 10). Những người nầy nghĩ rằng công việc trên đất không có giá trị đời đời, vì thế không nên bận tâm; hoặc Chúa Giê-xu sắp trở lại, nên họ bỏ bê công việc làm ăn nuôi sống bản thân và gia đình để lo việc truyền giáo. Họ cho như thế là thuộc linh, nhưng Sứ đồ Phao-lô quở trách họ là “ăn ở bậy bạ” (câu 11), tức là lười biếng, vô kỷ luật.

Kế đến, Sứ đồ Phao-lô nêu gương bằng chính lối sống của ông (câu 7-9). Ông có thể trông đợi sự hỗ trợ tài chính của các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, vì sự hỗ trợ của Hội Thánh Phi-líp không đủ. Nhưng ông không làm như thế, mà chọn nghề may trại kiếm sống và tiếp tục công việc truyền giáo để không trở nên gánh nặng cho họ. Nhân danh Chúa Giê-xu khuyên bảo họ, lời dạy của Sứ đồ Phao-lô luôn đi đôi với lối sống của ông.

Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô khuyên họ chớ mệt mỏi, chán nản khi làm lành (câu 13). Dù có người biếng nhác, ngại lao động để mưu sinh, lạm dụng sự giúp đỡ của các cơ quan từ thiện và ỷ vào tình thương của các Cơ Đốc nhân khác, khiến đôi khi chúng ta nản lòng. Có những người chân chính cật lực làm việc nhưng vẫn không đủ để nuôi sống gia đình, hầu như quanh năm ở trong tình trạng nghèo khổ, hoặc có những người không có điều kiện để làm việc như người khác. Những người như thế cần đến sự giúp đỡ của chúng ta để thoát khỏi cảnh nghèo và có đủ điều kiện để hành nghề, hoặc làm việc gì đó để mưu sinh. Vì Đức Chúa Trời yêu thương người nghèo, nên bên cạnh việc cứu chuộc tội nhân, thì việc quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ những anh chị em nghèo khó phải là một trong những việc hàng đầu của Cơ Đốc nhân.

Bạn làm việc và phục vụ Cha Thiên Thượng như thế nào? Bạn có thể giúp gì cho những người nghèo cách thực tế?

Lạy Chúa, khi con bước vào một ngày mới, xin giúp con làm việc hết lòng như đây là ngày cuối cùng của con trên đất. Xin sử dụng con trong những việc lành để nâng đỡ anh chị em con và làm sáng danh Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top