Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 6/8/2013

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Trước Khi Chúa Giê-xu Trở Lại

“Không một ai biết được ngày giờ đó, ngay cả thiên sứ trên trời, hay chính Con cũng vậy, chỉ Cha biết mà thôi. Phải cảnh giác! Phải tỉnh thức! Các con không biết thời điểm đó đến lúc nào” (Mác 13:32-33 NIV – VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca bối rối? Sứ đồ Phao-lô khuyên họ thế nào? Ông giãi bày cho họ những sự việc gì? Để không hoang mang hay bối rối về những diễn biến xảy ra trong thời kỳ cuối cùng, bạn cần làm gì?

Do hiểu sai về lời dạy của Sứ đồ Phao-lô và chạy theo một số giáo lý sai lạc về sự trở lại của Chúa Giê-xu, các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca đã tỏ ra hoang mang và chểnh mảng trong công việc hằng ngày, nên Sứ đồ Phao-lô đã viết những lời nầy nhằm giúp họ điều chỉnh lại đức tin và lối sống.

Các giáo sư giả dạy rằng ngày đoán phạt đã bắt đầu. Điều nầy khiến các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca trông đợi được vinh quang và hy vọng không còn phải chịu khổ nạn như họ đang chịu. Khi sự việc không xảy ra như họ nghĩ, họ đâm ra lo lắng, bối rối. Sứ đồ Phao-lô nhắc họ đừng lo lắng, cũng đừng nghe lời các giáo sư giả, nhưng nên lắng nghe ông. Ông nói rõ với họ: Ngày của Chúa vẫn chưa đến. Có ba sự kiện khác sẽ xảy ra trước ngày của Chúa.

Thứ nhất, sự bỏ đạo (câu 3a). Sự bỏ đạo ở đây không phải là Hội Thánh bội đạo nhưng là thế giới tội ác nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời.

Thứ hai, người chống nghịch luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện (câu 3b, 4). Người nầy chính là antichrist. Công việc của antichrist đã và đang diễn ra một cách bí mật, nhưng Đức Chúa Trời sẽ vạch trần những bí mật nầy.

Thứ ba, Đấng cầm giữ, hay ngăn trở con người tội ác hoặc vô luật pháp sẽ bị cất đi (câu 7). Dù những thế lực đen tối nói trên đang hành động, nhưng sẽ có một Đấng ngăn chặn chúng. Trước đó, Sứ đồ Phao-lô nói cho người Tê-sa-lô-ni-ca biết “điều làm ngăn trở” là antichrist, nhưng ông không lặp lại, nên chúng ta không biết chắc Đấng cầm giữ là ai hay điều cầm giữ là gì, nhưng theo Mác 13, đây có thể là sự rao giảng Phúc Âm và công việc của Chúa Thánh Linh.

Theo một số nhà giải kinh đây có thể là nhà cầm quyền và luật pháp hiện hành giúp hạn chế tội lỗi và điều ác xảy ra. Kinh Thánh không nói rõ lý do tại sao Đấng cầm giữ bị cất đi, nhưng khi Ngài bị cất đi, lúc đó antichrist sẽ công khai ra mặt. Vì sao Đức Chúa Trời lại để “con người tội ác” tự do hành động mà không tiếp tục ngăn chặn? Ấy là để chỉ cho mọi dân tộc biết tội lỗi của họ và giúp họ hiểu rằng không có Đức Chúa Trời, con người trở nên cực kỳ gian ác.

Sự thật là Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi sự và sử dụng ngay cả sự bội đạo, kể cả những người không yêu chuộng lẽ thật, nhưng ưa thích sự không công bình, cho mục đích của Ngài (câu 11, 12). Khi Chúa Giê-xu hiện đến, kẻ chống nghịch luật pháp tự xưng là Đức Chúa Trời và thậm chí ngồi trong đền của Ngài sẽ bị tiêu diệt. Lúc đó, những người chối bỏ Phúc Âm mà tin theo tà thuyết không còn cơ hội ăn năn, sẽ bị vứt bỏ vào hỏa ngục.

Bạn cầu nguyện thế nào cho sự trở lại của Chúa Giê-xu và cho những người đang bị tà thuyết dẫn dụ?

Lạy Chúa, nguyện Ngài sớm vạch trần công việc của antichrist và cứu những người đang bị các tà thuyết dẫn dụ vào con đường hư mất.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top