Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 4/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 4/8/2013

Thi Thiên 76:1-12
Kính Sợ Chúa

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan” (Châm Ngôn 9:10a).

Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh Đức Chúa Trời trong Thi Thiên nầy được miêu tả thế nào? Theo Thi Thiên nầy, “kính sợ Chúa” nghĩa là gì? Bạn đáp ứng thế nào trước “Đấng đáng kính sợ”?

Thi Thiên nầy là một trong những bài ca về Si-ôn (xem Thi Thiên 46; 48; 84; 87; 122). Ở đây, từ “Đền Tạm”“nơi ngự” được dùng để nói về Si-ôn trong câu 2. Khi nói đến “trong Giu-đa, giữa Ít-ra-ên, Đền Tạm của Ngài ở Sa-lem, nơi ngự của Ngài ở Si-ôn,” những nơi chốn nầy là biểu tượng cho quyền tể trị cao cả của Đức Chúa Trời, là nơi con dân Chúa thờ phượng Ngài. Câu 3 cho thấy từ nơi Ngài ngự, sự chiến thắng đã thuộc Đức Chúa Trời. Những hình ảnh quân sự được nói đến trong các câu 3, 5, 6 cho thấy Đức Chúa Trời tể trị trên các nước, đánh bại kẻ thù và thiết lập hòa bình trên đất (câu 8).

Chiến thắng trong câu 3-6 có thể nói về sự thất bại kỳ lạ của đội quân San-chê-ríp (2 Các Vua 19:35, 36). Các Cơ Đốc nhân sau nầy đã giải nghĩa các câu đó chỉ về chiến thắng cuối cùng của Đức Chúa Trời trước điều ác (1 Cô-rinh-tô 15:25; Ê-phê-sô 1:22).

Với chiến thắng vĩ đại nầy, Chúa là “Đấng đáng kính sợ” (câu 11). “Kính sợ” là từ chìa khóa trong các câu 7-12. Câu hỏi được đặt ra là: “Kính sợ Chúa nghĩa là gì?” Từ ngữ Hê-bơ-rơ “kính sợ” bao hàm nhiều nghĩa, từ khiếp sợ đến kính trọng trong sự thờ phượng. Tùy bối cảnh chúng ta hiểu nghĩa của từ nầy như thế nào. Trong bối cảnh tội lỗi và sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời, từ nầy có nghĩa là khiếp sợ (Phục Truyền 5:5). Đây có nghĩa của từ “kính sợ” trong câu 7 và 12. Nhưng trong bối cảnh ân sủng và tình yêu của Đức Chúa Trời, thì kính sợ có nghĩa là thờ phượng (Phục Truyền 10:12, 13). Vậy “sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan” (Châm Ngôn 9:10a), và tạo thành động lực mạnh mẽ cho cách cư xử của người Cơ Đốc. Sự kêu gọi dành cho chúng ta: Hãy là người kính sợ Đức Chúa Trời! Hãy suy ngẫm vì sao “sự kính sợ Đức Chúa Trời” suy giảm trong thế giới chung quanh bạn. Xin Chúa giúp bạn là một “người kính sợ Đức Chúa Trời,” có khả năng thay đổi bản chất của mình cho hợp với ý Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con được thánh khiết qua nếp sống kính sợ Ngài. Xin giúp con làm ánh sáng soi giữa thế gian tăm tối nầy.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top