Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 30/8/2013

Sáng Thế Ký 28:10-22
Kinh Nghiệm của Ông Gia-cốp về Đức Chúa Trời

“Gia-cốp thức giấc và nói: “Thật Đức Giê-hô-va đang ngự tại nơi nầy mà tôi không biết” (câu 16 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khiến ông Gia-cốp rời gia đình, bỏ quê cha? Lời hứa của Đức Chúa Trời cho ông Gia-cốp gồm những điều khoản nào? Đức tin của ông Gia-cốp thay đổi như thế nào sau khi gặp Chúa? Đức tin của bạn thể hiện thế nào từ khi bạn gặp Chúa Giê-xu?

Đức Chúa Trời yêu và cứu người có tội. Ông Gia-cốp gạt cha, gạt anh để được cha chúc phước, mục tiêu của ông là thừa hưởng quyền trưởng nam. Quyền lợi nầy sẽ được phần gia tài gấp đôi những người con khác và còn được quyền quản trị gia tộc. Khi ông Ê-sau khám phá ra việc làm đầy mưu mô của ông Gia-cốp thì tìm giết ông, đó là lý do ông phải trốn gia đình, trở về quê hương của mẹ tại Mê-sô-bô-ta-mi. Mưu đồ của ông Gia-cốp khiến ông trở nên kẻ trắng tay. Trên con đường trốn chạy, ông “đến một chỗ kia và nghỉ đêm tại đó” rồi gối đầu bằng một tảng đá. Trong chiêm bao ông thấy Đức Chúa Trời hiện ra và dạy ông, có thiên sứ lên xuống trên thang. Đức Chúa Trời không trách mắng ông về sự sai phạm của ông, không đối xử với ông theo việc sai trái ông làm. Đức Chúa Trời hứa ở cùng ông, uốn nắn ông để ông trở nên người hữu dụng cho Ngài, và đưa ông lên hàng tổ phụ của dân tộc Ít-ra-ên. Chắc hẳn ông Gia-cốp phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã gây ra, gặt lấy hậu quả từ việc làm sai trái của mình.

Trong chiêm bao Đức Chúa Trời tái xác nhận lời hứa với ông Gia-cốp về đất đai và dòng dõi như Ngài đã hứa với ông Áp-ra-ham, Ngài còn hứa riêng với ông lời hứa về sự bảo vệ. Sự bảo vệ và ở cùng đối với ông Gia-cốp lúc nầy quan trọng hơn cả gia tài mà ông mong sẽ được trước đây.

Ông Gia-cốp biết Đức Chúa Trời của cha mẹ và ông nội của mình, nhưng ông chưa có kinh nghiệm về Đức Chúa Trời cho riêng mình. Vì chưa kinh nghiệm về Ngài, nên ông lầm tưởng Đức Chúa Trời chỉ hiện diện ở một số nơi mà cha và ông nội ông thờ phượng Ngài. Vì thế Ngài hiện diện với ông trong chỗ khổ nạn nầy để ông thấy Ngài ở khắp mọi nơi, và Ngài theo sát ông để ban phước cho ông.

Ông Gia-cốp dâng của lễ cho Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh của ông: “Sáng hôm sau, ông Gia-cốp dậy sớm, lấy hòn đá gối đầu của mình dựng đứng lên làm cây trụ và đổ dầu lên đỉnh trụ đó” (câu 18). Ông lập lời hứa nguyện cùng Chúa với những điều khoản: (1) Ông nhận Ngài làm Đức Chúa Trời của riêng ông; (2) Ông sẽ xây Đền Thờ cho Đức Chúa Trời tại nơi ông nằm ngủ; (3) Ông dâng 1/10 cho Chúa. Tất cả lời hứa được ông kèm theo điều kiện là Đức Chúa Trời phải gìn giữ ông suốt thời gian xa nhà, chu cấp mọi nhu cầu cho ông, và đưa ông trở về nhà cha ông bình an.

Ông Gia-cốp gặp Chúa, ông thật lòng đặt đức tin vào Chúa trong cảnh nguy nan, và ông cũng thốt lên những lời hứa từ đáy lòng. Sở dĩ ông đưa ra điều kiện là vì ông chưa thật sự trưởng thành trong Chúa, ông cần gặp Chúa nhiều lần và trải qua nhiều kinh nghiệm nữa để Ngài sửa dạy và nâng ông lên hàng anh hùng của đức tin.

Bạn có những sai phạm nào trong cuộc sống cần Chúa thay đổi? Lòng tham khiến ông Gia-cốp mất tất cả, nhưng Chúa vẫn đầy lòng yêu thương đối với ông, Ngài không bỏ ông. Điều gì đang ngăn cản bạn gần Chúa, được Chúa ban phước?

Lạy Chúa, xin cất bỏ lòng tham trong con như: Tham dục, tham tiền, tham danh vọng đời nầy, để con thuộc về Chúa. Xin Ngài ở cùng con như Ngài đã ở cùng ông Gia-cốp, cho đức tin con được trải nghiệm về Ngài trong suốt cuộc đời con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top