Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 3/8/2013

Ma-la-chi 4:1-6
Ngày Vui Mừng và Đáng Sợ

“Nhưng về phần các con là người kính sợ Danh Ta thì mặt trời công chính sẽ mọc lên cho các con, trong cánh nó có sự chữa lành. Các con sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ được thả ra khỏi chuồng” (câu 2 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ma-la-chi mô tả “Ngày của Đức Giê-hô-va” như thế nào? Bạn chuẩn bị cho ngày ra sao? Bạn tin gì về tương lai đời mình? Bạn suy nghĩ, chuẩn bị gì khi hướng đến tương lai đó?

Chủ đề “Ngày của Đức Giê-hô-va” thường được Cựu Ước nói đến. Tiên tri Ma-la-chi nhắc độc giả của ông: Sẽ có một ngày mà toàn thể nhân loại phải tính sổ với Đức Chúa Trời. Khi đó các sách trên thiên đàng được mở ra và những người không công chính sẽ bị định tội để nhận hình phạt xứng đáng với tội danh của họ. Nhưng đây là ngày vui mừng, hoan hỉ đối với người tin cậy Đức Chúa Trời, vì Ngài sẽ tạo lập thế giới vững bền, không hề rúng động và cai trị muôn dân (Thi Thiên 96:10-13).

Ngày nầy được ví như một lò lửa mà trong đó những gì không công chính sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Hay nói cách khác, khi đó tất cả những gì không thuộc về Đức Chúa Trời sẽ bị quét sạch (câu 1). Ngược lại, trong ngày của Đức Giê-hô-va, những người “kính sợ Đức Chúa Trời” hoàn toàn khác hẳn. Đối với họ đây là một ngày tuyệt đối tốt lành, khởi đầu bằng ánh bình minh rạng rỡ. Mặt trời công chính sẽ tỏa soi đem lại sự sống vui mừng và hoan hỉ cho con dân Đức Chúa Trời.

Nơi đây, Tiên tri Ma-la-chi mô tả mặt trời theo quan niệm của thời cổ. Người xưa nghĩ rằng mặt trời giống như một cái đĩa có những cánh ở chung quanh. Ánh sáng tỏa soi từ những cánh nầy đem lại sự sống và sự chữa lành cho dân Đức Chúa Trời. Giống như bò tơ bị giam trong chuồng suốt đêm, sẽ vui mừng chạy nhảy dưới ánh mặt trời khi được thả ra khỏi chuồng vào buổi sáng, người Ít-ra-ên cũng sẽ vui mừng lớn trong ngày của Đức Giê-hô-va. “Mặt trời công chính sẽ mọc lên” (câu 2) là lời tiên tri về Chúa Giê-xu. Là Chúa Cứu Thế, Ngài bước vào đời sống của chúng ta để đem sự vui mừng, an lạc cho người tin và tiếp nhận Ngài vào lòng (Phi-líp 4:4).

Trong lời kết nầy, Tiên tri Ma-la-chi nhắc người Ít-ra-ên hai điều. Thứ nhất, tuân giữ luật pháp Môi-se (câu 4). Thứ hai, nhìn vào tương lai (câu 5, 6). Trong tương lai, người dọn đường cho Chúa Giê-xu sẽ đến. Người nầy chính là ông Giăng Báp-tít. Lời cuối của Tiên tri Ma-la-chi (câu 6) là lời kết thúc của Cựu Ước, một lời rủa sả “kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” Nhưng 400 năm sau, Đấng Cơ Đốc đã đến với vô số phước hạnh cho toàn nhân loại.

Chúa Giê-xu đã đem đến những gì cho bạn?

Tạ ơn Chúa, vì sự cứu chuộc, niềm vui mừng mà Ngài đem lại cho con. Con cũng tạ ơn Ngài vì sự hiện diện, tha thứ, quyền năng và sự bình an của Ngài nâng đỡ tâm linh con mỗi ngày.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top