Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 26/8/2013

Sáng Thế Ký 6:11-22
Đức Tin và Sự Vâng Lời

“Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình” (Hê-bơ-rơ 11:7 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Chúa hủy diệt thế giới thời ông Nô-ê? Bởi đâu ông Nô-ê được Chúa chọn đóng tàu để cứu nhà mình? Đức tin của ông Nô-ê được thể hiện thế nào? Đức tin và sự vâng lời của bạn thể hiện thế nào trong đời sống theo Chúa?

Đức Chúa Trời chọn ông Nô-ê giữa một thế giới băng hoại. Trong các câu 11, 12, 13, Đức Chúa Trời đưa ra các lý do Ngài hủy diệt thế giới trong thời ông Nô-ê bằng nước lụt. Đó là các từ: Bại hoại, băng hoại, hung ác, hung hăng để nói lên mức độ tội lỗi của con người thời đó. Ngài quyết định với mệnh lệnh dứt khoát “Ta sẽ diệt trừ họ cùng đất” (câu 13b). Ngài không diệt trừ tất cả để làm nên sự sáng tạo mới, mà Ngài chọn ông Nô-ê và gia đình ông, Ngài cũng chọn các sinh vật sống mỗi loài một cặp để bảo tồn sự sống. Ngài làm mới lại trái đất qua mệnh lệnh nầy.

Đức Chúa Trời chọn ông Nô-ê vì ông có một đời sống tin kính. Ông Nô-ê “đồng đi cùng Đức Chúa Trời,” và có đời sống đạo đức “công chính và trọn vẹn” (câu 9). Ngài truyền bảo ông đóng một chiếc tàu đủ chỗ để cứu gia đình mình và các loài vật. Từ vật liệu đóng tàu, cách đóng tàu, và việc làm mưa cho nước lụt, nhất nhất phải theo lệnh Chúa, thậm chí việc đóng cửa tàu lại để khởi đầu cơn đại hồng thủy cũng là do lệnh Chúa (7:16b). Việc quan trọng Chúa bảo ông Nô-ê phải thực hiện là vâng lời.

Đức tin của ông Nô-ê thể hiện qua việc ông vâng lời để đóng tàu. Lúc bấy giờ chưa có dấu hiệu mưa để ông tiên liệu về một cơn lụt lớn, ông cũng không hề kinh nghiệm việc đóng tàu, một chiếc tàu quá lớn. Nhưng ông tin Đức Chúa Trời, vì đây là kế hoạch của Ngài, ông biết mình được Chúa dùng. Nếu ông không có khả năng đóng tàu, Chúa sẽ chỉ dẫn, nếu ông không quy tụ nỗi số thú vật nhiều và đông để đưa chúng vào tàu, Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông khả năng nầy.

Để đóng chiếc tàu, ông Nô-ê tốn một thời gian rất dài, phải quy tụ một đội ngũ nhân công rất đông, phải tốn kém nhiều tài chánh… ông Nô-ê thể hiện niềm tin qua sự vâng lời, và kiên trì với công việc Đức Chúa Trời giao phó cho đến khi thấy kết quả.

Trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời đều cần những người biết vâng lời Ngài, để Ngài thực hiện ý muốn của Ngài. Ngài đã chọn ông Nô-ê trong thời đại của ông; Ngài đã chọn ông Áp-ra-ham để tạo nên dân tộc Ít-ra-ên, một dân tộc thánh; Ngài đã chọn cô Ma-ri và ông Giô-sép để đưa Đấng Cứu Thế vào đời.

Thế gian bại hoại, tội lỗi vây bọc chung quanh ông Nô-ê, nhưng ông vẫn “công chính và trọn vẹn,” còn bạn thì sao? Chúa Giê-xu cảnh cáo rằng: “Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con Người đến cũng thể ấy…” (Ma-thi-ơ 24:37). Sống giữa thế gian đang băng hoại vì tội lỗi, bạn có bước theo Chúa mỗi ngày không? Đức Chúa Trời chọn bạn để thực hiện ý muốn của Ngài trong giai đoạn bạn đang sống, bạn đáp ứng thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con có đức tin vững vàng, biết nương cậy vào Ngài giữa một thế giới đầy dẫy tội lỗi nầy. Xin dùng con đem sự cứu rỗi đến cho nhiều người, để họ được cứu khỏi sự chết đời đời khi Chúa tái lâm.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top