Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 24/8/2013

Ma-thi-ơ 21:18-22
Cầu Xin và Nhận Lãnh

“Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả” (câu 22 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu muốn dạy môn đệ bài học nào qua cây vả bị khô? Chúa Giê-xu muốn gì khi Ngài nói đức tin của môn đệ sẽ dời được núi? Bạn có tin khi có đức tin thì tất cả lời cầu nguyện của bạn đều được nhậm không? Tại sao?

Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, dẹp sạch Đền Thờ, đến tối Ngài không ngủ tại Giê-ru-sa-lem mà ra ngoại ô thành phố và ngủ đêm tại làng Bê-tha-ni. Sáng hôm sau trở lại Giê-ru-sa-lem, bên vệ đường Ngài thấy cây vả có lá nhưng không có trái, Ngài quở trách, tức khắc cây vả chết khô. Trong lúc các môn đệ ngạc nhiên về sự kiện xảy ra cho cây vả, Chúa Giê-xu quả quyết, nếu họ có đức tin và không nghi ngờ, chẳng những có thể khiến cây vả chết khô như Chúa Giê-xu đã làm, mà còn làm được những việc lớn hơn, đó là dời được núi để ném xuống biển.

Câu chuyện nầy nằm giữa hai sự kiện: Chúa Giê-xu dẹp sạch Đền Thờ và môn đệ của Ngài đang sống trong tình trạng thiếu đức tin. Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây vả để dạy các môn đệ về sức mạnh của đức tin. Người Ít-ra-ên giống như cây vả chỉ có lá mà không có trái, họ sẽ bị “khô đi,” nhưng môn đệ của Chúa cần củng cố đức tin, nên Ngài phán riêng cùng họ bài học trong câu 21 và 22 nầy.

Có phải khi có đức tin các môn đệ làm được mọi việc không? Hay khi cầu nguyện họ xin việc gì cũng được? Ba năm sống với Chúa Giê-xu, các môn đệ được chứng kiến rất nhiều phép lạ, rồi sau đó họ bước vào chức vụ, dấn thân với công việc phát triển Hội Thánh, thực hiện nhiều phép lạ, nhưng không phải để dời núi, cũng không phải cầu xin theo ý riêng của họ. Khi đức tin của họ hiệp với quyền năng của Đức Chúa Trời, họ nhận được điều mình cầu xin. Nghĩa là đức tin càng lớn thì lời cầu nguyện càng khớp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ đã đồng công với Chúa mở mang vương quốc Ngài. Quyền năng của Chúa đạp đổ đồn lũy của ma quỷ, còn đức tin của họ khiến họ dấn thân cho việc rao giảng Tin Lành.

Đức Chúa Trời làm được mọi việc, nhưng điều quan trọng là ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện, con người, các tiên tri, các sứ đồ là công cụ để Đức Chúa Trời dời núi, san bằng mọi trở lực, để Tin Lành được giảng ra khắp đất.

Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời làm được mọi việc không? Bạn có phải là công cụ trong tay Chúa ngay hôm nay không? Chúa đòi hỏi bạn thuận phục để Ngài dùng theo ý muốn Ngài. Khi đức tin của bạn đặt vào Chúa Giê-xu và sự cầu nguyện của bạn theo ý Ngài, thì bạn sẽ nhận được điều bạn cầu xin.

Lạy Chúa, con tin Chúa làm được mọi việc, xin cho đức tin của con đặt trọn vẹn vào Ngài, và cho con biết cầu nguyện theo ý Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top