Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 23/8/2013

Ma-thi-ơ 15:21-28
Đức Tin Bám Chặt vào Chúa

“Người phụ nữ lại thưa: Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống” (câu 27 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhu cầu của người phụ nữ nầy là gì? Tại sao bà vẫn kêu xin Chúa mặc dù bị từ chối nhiều lần? Điểm mạnh nơi đức tin người phụ nữ nầy là gì? Nếu Chúa chưa nhậm lời cầu xin của bạn thì bạn làm gì?

Chúa Giê-xu ra khỏi biên giới Ít-ra-ên, bước vào lãnh thổ của Dân Ngoại. Ngài tiếp xúc với một người phụ nữ Ca-na-an. Ông Ma-thi-ơ gọi bà là người Ca-na-an, còn ông Mác gọi bà là người Gờ-réc (Mác 7:26), vì bà là người Ca-na-an gốc Hy Lạp.

Bà có một nhu cầu rất lớn: Con gái bà bị quỷ ám, khốn cực lắm. Bà đến xin Chúa Giê-xu chữa cho con mình. Hành trình đến với Chúa của bà thật gian nan, bị ngăn trở nhiều lần, nhưng bà vẫn bám chặt vào Chúa, kết quả cuối cùng là con gái bà được chữa lành.

Lần cầu xin thứ nhất: Chúa chẳng đáp lại lời cầu xin của bà, dù một lời.

Lần thứ hai: Bà bị các môn đệ xua đuổi.

Lần thứ ba: Chúa có ý nói Ngài chỉ ban phước cho người Ít-ra-ên mà thôi. Không nản chí, bà càng đến gần Chúa, quỳ xuống và nài xin: “Lạy Chúa, xin giúp đỡ con” (câu 25).

Lần thứ tư bà bị từ chối: “Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ” (câu 26).

Trong tất cả sự từ chối, người phụ nữ vẫn nhìn thấy tình thương tỏa sáng trong lòng nhân từ của Chúa Giê-xu. Bà dịu dàng trả lời: “Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống” (câu 27).

Đức tin của bà đặt nền trên lời tuyên xưng rằng Chúa Giê-xu là “Con Vua Đa-vít,” đồng nghĩa Ngài là Đấng Mết-si-a, và đức tin đó cứ bám chặt vào Chúa cho đến khi Ngài nhậm lời bà cầu xin. Bà nhận biết mình không có đặc quyền của người Do Thái, nhưng bà tin vào sự thương xót của Chúa, Ngài đến vì mọi người, vì cả thế gian.

Chúa Giê-xu xác nhận đức tin của bà là lớn, dù bà là người Ca-na-an, không phải người Ít-ra-ên, và tức khắc Ngài chữa lành cho con gái bà.

Đức tin lớn và mạnh mẽ là đức tin bám chặt vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Có lúc dường như Chúa im lặng, dù chúng ta đã kêu xin Ngài nhiều lần, nhưng đời đời Ngài vẫn là Đấng Nhân Từ, Ngài sẽ ban cho khi đức tin chúng ta lớn lên.

Bạn có tin chắc Chúa sẽ nhậm lời bạn cầu xin dường như có Chúa im lặng, để bạn trong tình trạng khốn khổ? Nếu Chúa từ chối bạn nhiều lần để đức tin của bạn có cơ hội trưởng thành, bạn có kiên trì chờ đợi không? Lời cầu xin đầy đức tin của người phụ nữ Ca-na-an đã chữa lành cho con gái của bà, bạn có thiết tha cầu nguyện cho người thân của mình được chữa lành tâm linh không?

Lạy Chúa, xin cho đức tin của con châm rễ và lập nền vững chắc nơi Chúa và kiên trì chờ đợi sự trả lời của Chúa không hề nao núng vì con tin Chúa vẫn là Đấng nhân từ và hay thương xót.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top