Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 22/8/2013

Ma-thi-ơ 9:27-38
Đức Tin, Truyền Giảng và Sự Vâng Lời

“Nhưng họ đi ra và đồn Danh Ngài khắp vùng” (câu 31 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai người khiếm thị xưng Chúa Giê-xu là “Con Vua Đa-vít,” điều nầy có nghĩa là gì? Tại sao Chúa Giê-xu cấm mà họ vẫn đi loan báo về sự chữa lành khắp cả xứ? Nếu bạn là một trong hai người khiếm thị nầy, bạn sẽ làm gì sau khi được Chúa Giê-xu chữa lành?

Ma-thi-ơ chương 8 và 9 đưa ra một loạt những phép lạ của Chúa Giê-xu. Câu 9:27 chép “Khi Đức Chúa Giê-xu rời nơi đó” nghĩa là Chúa Giê-xu vừa ra khỏi nhà người cai Nhà Hội, tại đó Ngài đã làm phép lạ cứu sống con gái của ông Giai-ru. Đây là phép lạ tiếp theo trong loạt phép lạ của Chúa Giê-xu.

Hai người khiếm thị xưng Chúa Giê-xu là “Con Vua Đa-vít,” điều nầy chứng tỏ họ biết Cựu Ước, và tin Đấng Mết-si-a sẽ đến. Hai ông nhận biết Chúa Giê-xu chính là Đấng Mết-si-a.

Khi tiếp xúc với hai người khiếm thị, Chúa Giê-xu đặt câu hỏi: “Các con có tin Ta làm được điều các con ao ước không?” Ngài muốn họ bày tỏ niềm tin, muốn phép lạ được thực hiện qua sự đáp ứng của niềm tin. Hai người khiếm thị đã xác nhận lòng tin quyết nơi Chúa, nên Ngài chữa lành cho họ.

Sau khi chữa lành, Chúa Giê-xu nghiêm cấm hai người không được tỏ cho ai hay. Ngài chỉ muốn dành nhiều thì giờ để rao giảng Đạo chứ không muốn họ làm cho người khác theo Ngài chỉ vì phép lạ. Chữa lành thể xác con người là cần, nhưng trọng tâm của Chúa là muốn con người đặt niềm tin nơi Ngài để được chữa lành tâm linh.

Sau khi được sáng mắt, họ đã đi khắp nơi loan báo với mọi người về phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Xúc động, biết ơn trước phép lạ diệu kỳ, đời sống mình hoàn toàn thay đổi từ cảnh tối tăm, khốn khổ trở nên sáng láng, dù Chúa nghiêm cấm họ nói ra, họ cũng không làm sao vâng lời mà yên lặng được vì nhiệt tình, vì lòng biết ơn Chúa! Chúa yêu họ, họ phải nói về tình yêu của Chúa. Tuy nhiên, Chúa thấy, biết rõ từng người và Chúa cũng biết trước điều gì sẽ xảy ra nên trong trường hợp nầy Chúa nghiêm cấm họ đi ra nói về phép lạ Ngài làm cho họ, khác với trường hợp trong Mác 5:19, Chúa lại phán: “Hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con, và Ngài đã thương xót con như thế nào.” Vì lòng nhiệt tình của họ, nên người ta tìm đến Chúa vì phép lạ (câu 32), và Chúa cũng gặp khó khăn với người Pha-ri-si (câu 34). Nhưng Chúa Giê-xu biết sứ mệnh khi đến trần gian của Ngài nên tiếp tục đi đến các làng mạc rao giảng về vương quốc thiên đàng (câu 35-38).

Trong đời sống người Cơ Đốc, sứ mệnh truyền rao Đạo Chúa vẫn là trách nhiệm chính, dù vậy, cần nhớ rằng “sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực,” nên chúng ta cần có đức tin vững vàng nơi Chúa và có mối quan hệ thân thiết, gần gũi với Chúa để biết điều gì Chúa muốn chúng ta sống, thực hiện trong thời điểm của Chúa.

Mệnh lệnh của Chúa cho chúng ta ngày nay là “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15), bạn đã vâng lời ra đi truyền giảng Tin Lành như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con đặt trọn đức tin vào Chúa, xin cho con gần với Chúa, biết vâng lời Ngài và mạnh dạn nói về mối quan hệ con có với Chúa cho mọi người.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top