Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 21/8/2013

Ma-thi-ơ 8:5-13
Đức Tin Lớn

“Viên đội trưởng đáp: Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành” (câu 8 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao viên võ quan La Mã nầy tìm đến Chúa Giê-xu? Tại sao ông không muốn Chúa Giê-xu đến nhà mình? Đặc điểm nào cho thấy ông có đức tin lớn? Đức tin của bạn đặt vào Chúa Giê-xu như thế nào?

Viên võ quan nầy là một người La Mã, chỉ huy đội quân đồn trú tại Ca-bê-na-um, miền Bắc xứ Ít-ra-ên. Có hai đặc điểm về người sĩ quan nầy: Tình thương đối với người đầy tớ trong nhà và đức tin của ông đặt nơi Chúa Giê-xu.

Trên khía cạnh đức tin, viên đội trưởng đến xin Chúa Giê-xu chữa bệnh cho đầy tớ của ông, nhưng ông lại không muốn Ngài vào nhà mình, đây là một điều lạ khiến chúng ta chú ý (câu 8). Khi nghe cách giãi bày của ông, Chúa Giê-xu ngạc nhiên về đức tin ông đặt nơi Ngài, Ngài khen ông có đức tin lớn, thậm chí hơn cả đức tin của người Do Thái là dân Chúa chọn. Viên đội trưởng tin rằng Chúa Giê-xu có quyền năng chữa lành cho đầy tớ của ông nên ông tìm đến Ngài. Sở dĩ ông không muốn Chúa Giê-xu vào nhà mình vì ông nhận biết mình ô uế, dù là sĩ quan La Mã có uy quyền, đang đại diện cho quyền lực La Mã tại đấy, nhưng ông không đứng trên uy quyền của người thống trị, mà trên tầm nhìn của người Do Thái hiểu biết luật Môi-se, ông tự biết mình “không xứng đáng.” Ông tin Chúa có thể chữa lành cho đầy tớ của ông từ xa. Ông biết năng quyền của Chúa không bị giới hạn trong không gian như loài người, cũng không bị giới hạn bởi địa vị hay chủng tộc.

Trên khía cạnh đời sống, với trách nhiệm nặng nề trong quân đội, và người bệnh là một đầy tớ, thành phần tôi mọi thấp hèn, nhưng ông cảm thông sâu sắc đến bệnh tình khốn khổ của người đầy tớ, ông nói với Chúa: “Thưa thầy, đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm” (câu 6), điều nầy cho thấy tình thương của ông đối với người khác, ngay cả một người mà xã hội thời bấy giờ đánh giá như một đồ vật. Ông xứng đáng là một sĩ quan gương mẫu. Trong Phúc Âm Lu-ca, những trưởng lão của người Ít-ra-ên làm chứng rằng: “Đội trưởng thật đáng cho Thầy giúp đỡ, vì ông thương dân ta, và đã xây Nhà Hội cho chúng ta” (Lu-ca 7:4, 5).

Chúa Giê-xu tuyên bố đây là đức tin khó tìm thấy, đức tin ra từ tấm lòng thương xót, đức tin đặt trọn vẹn vào Chúa Giê-xu không nghi ngờ. Đầy tớ của viên đội trưởng La Mã tức khắc được chữa lành sau lời tuyên xưng đức tin của ông (câu 13).

Còn bạn thì sao? Đến với Chúa Giê-xu, bạn có nghĩ mình xứng đáng được Ngài ban phước hay tin cậy hoàn toàn vào sự nhân từ thương xót của Ngài cho bạn? Bạn có yêu thương người mà Chúa giao họ trong tay bạn không? Bạn có yêu họ mặc dù họ không xứng đáng cho bạn yêu? Chúa Giê-xu nói bạn được ngồi đồng bàn với các thánh như các ông Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, vì sao? Hãy vững tin và phó thác cuộc đời bạn vào tay Chúa ngay hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho con có lòng khiêm nhường, tình yêu thương người khác để vì họ con phục vụ, đem họ đến với Chúa qua đức tin thành thật của con đặt nơi Ngài, để họ cũng được chữa lành và được cứu rỗi như con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top