Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 18/8/2013

Thi Thiên 77:10-20
Hãy Nhớ Lại

“Con sẽ nhớ mãi công việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài thuở xưa” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nhớ lại những điều gì? Việc nầy giúp gì cho ông trong hoàn cảnh hiện tại? Bạn có thường nhớ lại những việc Chúa đã làm cho mình không? Việc nhớ lại những ơn phước Chúa giúp ích gì cho đời sống thuộc linh của bạn? Bạn được dạy dỗ gì qua bài học hôm nay?

Từ những nghi vấn, tác giả chuyển hướng suy nghĩ về những việc Đức Chúa Trời đã làm cho con dân Ngài trong quá khứ. Ông nhớ đến “công việc,” “các phép lạ,”“công tác” của Chúa (câu 11-12). Đó là những việc lớn lao Chúa đã làm để giải cứu và bảo vệ dân Ngài. Sự kiện ra khỏi Ai Cập được nhắc lại cách sống động trong các câu 16-19, và kết thúc với nhận thức Đức Chúa Trời là Đấng chăn dắt Ít-ra-ên như người chăn với đàn chiên (câu 20).

Nhớ lại những việc Chúa đã làm giúp tác giả xác quyết niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Thứ nhất, ông khẳng định “đường lối Chúa là thánh” (câu 13a), dù hoàn cảnh hiện tại, ông chưa hiểu được ý định và mục đích của Ngài. Thứ hai, ông tuyên bố không có thần nào vĩ đại bằng Đức Chúa Trời (câu 13b), Ngài là Đấng duy nhất đáng để con người tin cậy và thờ phượng. Thứ ba, Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng – Chúa thường bày tỏ điều nầy qua những phép lạ Ngài làm giữa các dân, để cứu chuộc dân Ngài (câu 14-15).

Tập trung vào chính mình, hoàn cảnh mình đang đối diện, những sóng gió đang bủa vây quanh mình thường không giúp giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến chúng ta hoang mang, thất vọng và nghi ngờ. Nhưng tập trung vào Chúa, nhớ lại những việc Chúa đã làm cho mình và cho cộng đồng con dân Ngài, giúp chúng ta tái khẳng định sự nhận biết của mình về Đấng mình đang tin cậy và thờ phượng. Nhận biết về Chúa với những thuộc tính của Ngài giúp chúng ta vững tin khi đối diện với sóng gió.

Do đó, thay vì chú tâm vào hoàn cảnh hiện tại, hãy nhớ lại những gì Chúa đã làm trong quá khứ. Đấng vĩ đại và quyền năng trong quá khứ không thay đổi trong hiện tại lẫn tương lai. Hãy nhớ lại để thấy rằng dù con cái Chúa đang phải chịu đựng điều gì, Ngài cũng không sai lầm, vì “đường lối Chúa là thánh.”

Hãy dành giờ nầy để nhớ lại những ơn phước và những việc Chúa đã làm trong đời sống bạn. Hãy dâng lời cảm tạ, tôn ngợi Chúa, và xin Ngài củng cố đức tin của bạn trong hoàn cảnh hiện tại.

Lạy Chúa, con người thường chóng quên, xin giúp con ghi nhớ và nhắc nhở con về những việc lớn lao Ngài đã làm trong đời sống con. Xin giúp con nhớ rằng Ngài là Đấng vĩ đại, quyền năng, và thành tín hôm qua, ngày nay cho đến đời đời.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top