Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 16/8/2013

Khải Huyền 22:1-9
Thiên Đường Được Phục Hồi

“Rồi, thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước hằng sống trong như pha lê, từ ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con” (câu 1 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng mô tả sự sống bên trong Thành Thánh như thế nào? Dòng nước sự sống và cây sự sống có ý nghĩa gì đối với bạn? Chúa Giê-xu nói gì về sự trở lại của Ngài? Bạn đáp ứng thế nào đối với lời Ngài phán dạy?

Trong phân đoạn nầy, Sứ đồ Giăng tiếp tục mô tả Thành Thánh bằng cách nhấn mạnh đến sự sống bên trong Thành. Đây là thiên đường được phục hồi, vì những thảm kịch do tội lỗi gây ra cho nhân loại đã qua rồi. Trời đất cũ được thay thế bằng trời mới đất mới với những vẻ đẹp và sự hoàn hảo tuyệt đối.

Trong Cựu Ước có một dòng sông trên đất chảy ra từ vườn Ê-đen, nhưng trong Tân Ước dòng sông nước sự sống chảy ra từ thiên đàng (câu 1). Có nhiều ẩn dụ liên quan đến nước và sự sáng trong Cựu và Tân Ước. Nước thường liên quan đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, việc truyền đạt sự sống và chức vụ tẩy sạch của Chúa Thánh Linh (Ê-sai 44:3; Giăng 3:5; 4:13-14; 7:37-39; 13:10; 19:34; Tít 3:5). Trong Thành Thánh, nước không lưu xuất từ đền thờ như Ê-xê-chi-ên 47 nhưng từ “ngai Đức Chúa Trời,” vì toàn Thành là nơi ngự của Đấng Chí Cao là Đức Chúa Trời. Sự sống từ Ngài tuôn chảy không ngừng qua thế giới mới nầy.

Cây sự sống trong vườn Ê-đen được thiên sứ canh giữ sau khi loài người sa ngã (Sáng Thế 3:23, 24); nhưng cây sự sống ở thiên đàng sẵn dành cho dân của Đức Chúa Trời. Hình ảnh cây ra trái mỗi tháng và lá cây chữa lành được bệnh tật có thể hiểu như một biểu tượng nói lên rằng sự chết của Chiên Con có một ảnh hưởng sâu rộng và đời đời trên cộng đồng được chuộc trong Thiên Thành. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã tiêu trừ hết mầm mống của tội lỗi. Sự rủa sả trong Sáng Thế 3:14-19 giờ đây không còn nữa. Ông bà A-đam và Ê-va bị buộc phải rời Ê-đen; nhưng ở đây dân của Đức Chúa Trời phục vụ Ngài trong sự thông công trọn vẹn. Khi những con người đầu tiên trên đất phạm tội họ trở thành những kẻ nô lệ của tội lỗi và đánh mất vương quyền của họ; nhưng câu 5 cho thấy rằng vương quyền nầy được phục hồi và chúng ta sẽ cùng Đấng Cơ Đốc trị vì mãi mãi.

Cuối cùng, phần kết của sách nầy, ba lần Chúa Giê-xu phán: “Kìa, Ta đến mau chóng” (câu 7, 12, 20). Từ “mau chóng” hàm ý Chúa Giê-xu sẽ sớm trở lại không trì hoãn như nhiều người nghĩ. Vì thế phải sẵn sàng vì Ngài sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ.

Tạ ơn Chúa, một lần nữa con được nhắc nhở về sự tái lâm của Ngài để không khinh suất. Xin giúp con luôn là đầy tớ ngay lành trung tín của Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top