Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 15/8/2013

Khải Huyền 21:15-27
Gặp Đức Chúa Trời

“Tôi không thấy đền thờ nào trong Thành; vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng và Chiên Con là đền thờ của Thành” (câu 22 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Mô tả lại Thành Giê-ru-sa-lem mới dựa trên những gì bạn vừa đọc? Thành là nơi ngự của ai? Ai là những người được vào Thành? Để được bước vào Thành Thánh trong tương lai, bạn cần phải làm gì trong hiện tại? Bạn có ước mơ gì khi suy ngẫm bài học hôm nay?

Lối kiến trúc độc đáo cùng kích thước của Thành Thánh kích thích trí tưởng tượng của độc giả. Sứ đồ Giăng đã sử dụng ngôn ngữ ẩn dụ một cách tài tình để lột tả vẻ hoành tráng của Thành Thánh. Thành là nơi hiệp một dân Đức Chúa Trời của mọi thời đại: Cựu Ước và Tân Ước; Ít-ra-ên và Hội Thánh của Ngài. Tên mười hai bộ tộc của Ít-ra-ên được ghi trên các cổng Thành và tên mười hai sứ đồ được dùng để đặt tên cho các nền của Thành. Thành hình vuông giống như đền thờ của Vua Sa-lô-môn và có diện tích khoảng 2,200 km2.

Sứ đồ Giăng mô tả trong Thành không có đền thờ, vì Đức Chúa Trời ngự giữa dân của Ngài nên đền thờ không cần thiết nữa. Vinh quang của Ngài thay thế cho ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Trong Kinh Thánh, đêm tối tượng trưng cho ba điều: sự chết, tội lỗi và buồn rầu. Ba điều nầy không thể tồn tại trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Dù sự mô tả Thành Thánh không đáp ứng mọi câu hỏi liên quan đến cõi vĩnh hằng, nhưng sự khải thị ban cho Sứ đồ Giăng mô tả một tương lai đẹp đẽ và vinh quang dành cho những người hết lòng tin cậy nơi Đấng Cơ Đốc.

Có một điều tuyệt đối là không có sự bất khiết nào lọt qua các cánh cổng luôn rộng mở của Thành Thánh. “Người ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành” (câu 27). Đương nhiên nơi ngự của Đấng Thánh Khiết không thể nào có sự bất khiết, vì vậy chỉ những người được biên tên trong sách sự sống được vào, vì tội lỗi của họ đã được máu của Chiên Con tẩy sạch.

Để được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong tương lai, ngày nay chúng ta phải được Ngài hiện diện trong đời sống. Điều nầy không có nghĩa rằng vẫn có những người chưa được cứu đi lang thang bên ngoài Thành và thỉnh thoảng được tiếp nhận vào Thành khi họ ăn năn. Thay vì vậy, Sứ đồ Giăng cảnh cáo rằng, để được vào Thành Giê-ru-sa-lem mới trong tương lai thì hiện tại chúng ta phải ở trong Chúa Giê-xu và trung thành với Ngài cho đến giờ phút cuối cùng. Bạn có ở trong sự hiện diện của Chúa Giê-xu, hết lòng trung tín và vâng phục Ngài không?

Lạy Chúa, con thật sự trông mong một ngày kia được vào Thiên Thành gặp Ngài mặt đối mặt. Xin cho con cứ giữ trung tín cho đến chết và luôn sống vâng phục Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top