Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 12/8/2013

2 Sa-mu-ên 12:15b-31
Tội Được Tha

“Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau: Dù tội các ngươi đỏ như son, Sẽ trở nên trắng như tuyết; Dù đỏ thắm như vải điều, Sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và tâm trạng của Vua Đa-vít trước và sau khi con mất thế nào? Điều gì cho thấy Đức Chúa Trời tha thứ tội cho ông? Bạn có thái độ nào trước những mất mát trong đời?

Việc con ngoại hôn của Vua Đa-vít và bà Bát-sê-ba chết, cho thấy trẻ thơ vào thời xưa, kể cả thời nay phải chịu đau khổ và tử vong vì những việc làm sai trái của cha mẹ chúng. Ngày nay nhiều trẻ bị cha mẹ chúng hất hủi, bỏ rơi khi họ ly dị nhau. Tàn tệ và kinh khủng hơn nữa là nhiều trẻ đã bị cha mẹ chúng chối bỏ từ khi còn trong bụng mẹ và chết thảm thương khi chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Chúng ta không biết Vua Đa-vít đã thưa gì với Chúa khi đứa trẻ bệnh nặng. Chúng ta đoán vì thương con ông đã khẩn xin lòng nhân từ Đức Chúa Trời chữa lành bệnh cho con. Điều mâu thuẫn trong Vua Đa-vít là ông thương tiếc một sinh linh bé bỏng, nhưng trước đó đã tàn nhẫn, không chút xót thương đối với ông U-ri.

Khi con còn sống, ông kiêng ăn và than khóc để cầu xin Đức Chúa Trời thay đổi ý định của Ngài, nhưng khi đứa trẻ chết, ông hành động ngược lại và nhận thức rằng nếu tiếp tục đau buồn thì cũng chẳng thay đổi được gì. Hết thảy chúng ta ít nhiều đều có những mất mát trong cuộc sống và chúng ta cần học từ Vua Đa-vít cách đối phó với sự mất mát. Khi đã làm hết sức mình để mong tránh mất mát nhưng không thể được thì phải can đảm chấp nhận. Đây là cách để chúng ta được tự do và tiếp tục sống. Sự ra đời của đứa con khác là niềm an ủi cho bà Bát-sê-ba và là dấu hiệu Đức Chúa Trời đã tha thứ cho Vua Đa-vít. Đứa trẻ được Đức Chúa Trời yêu thương và khi lớn lên trở thành người kế vị Vua Đa-vít.

Những câu cuối cùng mô tả chiến thắng của Vua Đa-vít đem lại sự khích lệ lớn cho chúng ta. Mặc dù Vua Đa-vít phạm trọng tội, nhưng khi ông thật lòng ăn năn với Chúa và công khai với dân chúng (Thi Thiên 51) thì Đức Chúa Trời tha thứ và sử dụng không chỉ trong chiến trận, mà cả trong những bài Thi Thiên bất hủ, qua đó hàng muôn triệu người được phước khi suy ngẫm những Thi Thiên nầy. Một khi chân thành xưng tội và ăn năn, mọi tội đều được Chúa xóa bôi, Ngài dùng chúng ta đem lại phước hạnh cho người khác, nhưng nếu cứ ngụy biện và tìm cách che giấu tội lỗi thì sẽ không được sự thương xót của Đức Chúa Trời (Châm Ngôn 28:13).

Khi phạm tội, bạn cần làm gì để tội được tha và được Chúa tiếp tục sử dụng cuộc đời bạn? Có tội lỗi nào bạn vẫn còn đang che giấu?

Tạ ơn Chúa tha thứ mọi gian ác của con, xin Ngài tiếp tục đổi mới con để con trở thành nguồn phước cho nhiều người.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top