Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 1/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/8/2013


Sống Với Thánh Kinh: 1/8/2013

Ma-la-chi 2:17-3:5
Được Thanh Tẩy

“Ngài sẽ như thợ luyện kim tinh luyện bạc; Ngài sẽ thanh tẩy các con trai Lê-vi, làm cho họ tinh ròng như vàng và bạc. Họ sẽ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công chính” (câu 3 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: “Ngài đang đến” (câu 1), Ngài là ai? Ngài đến để làm gì? Ai là người được thanh tẩy? Vì sao nhu cầu được thanh tẩy mỗi ngày là vô cùng cần thiết? Ai là người bị đoán phạt? Khi có người hỏi “Sự công bằng Đức Chúa Trời ở đâu?” Bạn sẽ trả lời như thế nào?

Tình trạng người ác thịnh vượng và người lành chịu nhiều đau khổ thường dấy lên câu hỏi sự công bằng của Đức Chúa Trời ở đâu? Nội dung sách Gióp xoay quanh câu hỏi nầy, và ở đây Tiên tri Ma-la-chi khẳng định tình trạng nói trên sẽ dứt khoát không tồn tại. Một ngày không xa, Đức Chúa Trời sẽ hiện ra trong đền thờ của Ngài để chia người công chính và người gian ác ra (3:5). Dù sự đoán phạt nầy chưa xảy đến, nhưng không có nghĩa là tội lỗi sẽ không bị trừng phạt. Trong ẩn dụ về lúa mì và cỏ lùng, chủ ruộng không cho nhổ cỏ lùng ngay vì việc làm nầy có thể gây tổn hại đến lúa mì. Cũng vậy, Đức Chúa Trời chưa diệt người ác, không có nghĩa là người ác sẽ tồn tại (Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43).

Trong thời Tiên tri Ma-la-chi, niềm tin vào sự sống tương lai của người Ít-ra-ên bị dao động, vì thế họ muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi “Đức Chúa Trời của công lý ở đâu?” (2:17 BTTHĐ) ngay trong đời nầy. Qua sự bày tỏ đầy đủ hơn của Tân Ước, chúng ta hiểu phía sau sự chết là sự phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27). Ngày phán xét bao gồm yếu ba tố.

Thứ nhất, một người dọn đường hay sứ giả sẽ đến trước khi Con Đức Chúa Trời thình lình đến trong đền thờ (3:1). Chúng ta biết người dọn đường cho Chúa Giê-xu là ông Giăng Báp-tít (Ma-thi-ơ 3:3).

Thứ hai, Ngài đến để tẩy sạch con người khỏi tội lỗi, giống như người ta tinh lọc quặng. Quặng lẫn tạp chất được bỏ vào lò và kim loại tinh ròng được lấy ra khỏi lò. Tro thợ giặt là một loại xà phòng vào thời xưa thường được sử dụng để giặt sạch vải vóc, áo quần; điều nầy minh họa cho sự thanh tẩy tội lỗi. Trong Khải Huyền, Sứ đồ Giăng nói rằng Chúa Giê-xu là “Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta” (1:6).

Cuối cùng, Chúa Giê-xu sẽ hình phạt mọi người gian ác. Câu 3:5 đề cập đến những người sẽ bị Ngài đoán phạt: “Những kẻ đồng bóng, tà dâm, những kẻ thề dối, những kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp kẻ góa bụa và kẻ mồ côi, những kẻ làm hại người khách lạ và những kẻ không kính sợ Ta.”

Hãy vững tin vào sự công bằng của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là xin Chúa thanh tẩy đời sống mình mỗi ngày. Để được Đức Chúa Trời thanh tẩy tội lỗi mỗi ngày, bạn cần làm gì?

Tạ ơn Chúa khi con xưng nhận tội lỗi, Ngài sẽ không còn nhớ tội của con. Xin Chúa Thánh Linh giúp con giữ mình thanh sạch mỗi ngày.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top