Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2013

Hê-bơ-rơ 12:1-3
Kiên Trì Theo Đuổi Cuộc Đua

“Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đua bày ra cho chúng ta là cuộc đua nào? Trong cuộc đua nầy chúng ta cùng chạy với ai? Điều kiện nào giúp chúng ta kiên trì trong cuộc đua (câu 1)? Đâu là đích chúng ta nhắm đến (câu 2)? Chúa Giê-xu cho chúng ta gương nào để kiên trì trong cuộc đua? Kiên trì trong cuộc đua giúp gì cho đời sống, đức tin của bạn?

Từ ngữ “cuộc đua” (nguyên tác Hy Lạp agôna) được dùng trong Hê-bơ-rơ 12:1 có nghĩa là một cuộc chạy đường trường chung cho tất cả các tín hữu Chúa Cứu Thế. Từ ngữ nầy khác với từ “cuộc chạy đua” (dromos) được dùng để chỉ về công tác, sứ mệnh, hoặc chức vụ mà Chúa giao cho mỗi cá nhân tín hữu.

Trong cuộc đua đức tin nầy, các tín hữu Chúa Cứu Thế lệ thuộc vào nhau và cổ vũ cho nhau để hoàn thành cuộc đua Chúa đã vạch ra. Đây là cuộc đua để người tham dự được nên thánh, để trở nên giống Chúa Giê-xu Cơ Đốc, đắc thắng tội lỗi và cái tôi. Đây là cuộc đua để gánh chịu thập tự giá, và sự thù nghịch của những người thù ghét Chúa. Đích đến của cuộc đua nầy là Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu đã hoàn tất cuộc đua của Ngài. Ngài “vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời” (câu 2). Ngài đang đứng tại cuối cuộc đua để khích lệ chúng ta kiên trì theo đuổi cuộc đua dù phải chịu sự chống đối của những người tội lỗi.

Các tín hữu chạy trước chúng ta đã hoàn tất cuộc đua của họ cũng đang trông mong chúng ta thành công trong cuộc chạy của mình. Dù đã trải qua bao gian khổ khó khăn, phải chiến đấu với tội lỗi dễ vấn vương, dù phải đối phó với những sự đau khổ do những người tội lỗi gây ra, họ cũng đã chạy đến đích. Giờ đây, chúng ta theo gương Chúa Giê-xu và các thánh đồ mà bươn tới trong cuộc chạy đua đức tin để trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu và phản ánh vẻ đẹp của Ngài.

Điều gì khích lệ bạn kiên trì trong cuộc đua của mình?

Lạy Chúa, xin mở mắt, mở lòng con, cho con chăm nhìn Ngài để con đủ sức kiên trì trong cuộc đua với anh chị em trong đức tin của mình.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top