Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2013

Thi Thiên 73:1-20
Khi Vào Đền Thánh

“Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi thấy những người gian ác được thịnh vượng, bạn nghĩ gì? Tác giả đã phản ứng thế nào khi chứng kiến điều này? Khi nào ông mới tìm ra lời giải đáp cho vấn đề này? Bạn rút ra được bài học gì từ đây?

Phần Thi Thiên nầy nói lên quá trình nhận thức của tác giả trước một thực tế gây nhức nhối trong xã hội, và ngay cả với một số Cơ Đốc nhân.

Biết rằng “Đức Chúa Trời thật tốt lành đối với Ít-ra-ên” – con dân Ngài, đặc biệt với “những người có lòng trong sạch” (câu 1) – những người hết lòng kính mến Đức Chúa Trời (Phục Truyền 6:5); nhưng song song, trước giả lại chứng kiến sự thịnh vượng của người ác. Chúng sống sung túc (câu 7a), mọi sự đều được thuận lợi, không có tai họa nào xảy ra với chúng (câu 5). Khi chết, chúng cũng chết nhẹ nhàng, không đau đớn (câu 4). Do đó, chúng trở nên kiêu ngạo, bạo ngược (câu 6), “lòng chúng đầy những ý tưởng điên rồ” (câu 7b), miệng thì nói ra những lời chế giễu, độc ác, đe dọa, và vu cáo (câu 8, 9b). Mức độ kiêu ngạo của chúng thể hiện khi chúng thách thức chính Đức Chúa Trời: “Làm sao Đức Chúa Trời biết được?” (câu 11). Dù vậy, chúng vẫn “bình an vô sự”“của cải chúng cứ gia tăng mãi” (câu 12).

Trước thực tế này, nhiều con dân Chúa đã kết hợp với chúng (câu 10), và chính tác giả cũng “gần vấp ngã” (câu 2) khi ông bộc lộ sự đố kỵ (câu 3). Với sự quan sát và nhận định theo con người, tác giả thấy rằng giữ một đời sống tin kính, thanh sạch là vô ích; vì ông vẫn luôn gặp gian nan (13-14), trong khi kẻ ác thì ngược lại. Tuy nhiên, ông nhận biết rằng nói ra những cảm xúc cay đắng của mình là “phạm tội bất trung với dòng dõi con cái Chúa” (câu 15), nghĩa là tác động xấu đến đức tin của họ. Nhưng giữ mâu thuẫn nầy trong lòng và cố gắng để hiểu vấn đề, ông chỉ càng thêm nặng nề và mệt mỏi (câu 16). Cho đến khi bước vào “nơi thánh của Đức Chúa Trời” (câu 17) – nơi ông đối diện với sự hiện diện của Chúa, ông mới tìm được lời đáp cho vấn đề.

Qua sự bày tỏ của Lời Chúa, qua Chúa Thánh Linh và trong đức tin trông cậy nơi Chúa, trước giả, và cả chúng ta nhận ra rằng: Đừng nhìn vào khởi đầu, hãy nhìn vào kết thúc của kẻ ác. Kết thúc nầy không nói đến sự chết thuộc thể, mà là sự phán xét và diệt vong đời đời dành cho kẻ ác (câu 18-20).

Trước những bất công diễn ra hằng ngày quanh bạn, thay vì đố kỵ và cay đắng, hãy tin vào Chúa, Đấng tể trị và sẽ phán xét thế gian trong sự công chính của Ngài. Có khi nào bạn có tâm trạng như trước giả Thi Thiên nầy không? Bạn giải quyết vấn đề bằng cách nào?

Lạy Chúa, xin giúp con vững tin nơi sự tể trị và công chính của Ngài, để con được vững vàng trước những bất công trong cuộc sống.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top