Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2013

Đa-ni-ên 6:1-28
Cầu Nguyện và Ca Ngợi

“Tại đó, mỗi ngày ba lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay” (câu 10b BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Thử thách nào đến với đức tin của ông Đa-ni-ên? Ông đối diện với thử thách đó thế nào? Làm sao để ông giữ vững đức tin trong những thử thách này? Cầu nguyện và ca ngợi giúp bạn thế nào trong trận chiến tâm linh?

Ông Đa-ni-ên là một quan lớn trong triều Vua Đa-ri-út. Vì ông được Chúa ban ơn nên được vua tin cậy, đồng thời ông cũng bị những vị quan khác ghen tị và tìm cách tiêu diệt ông. Họ không tìm được lỗi gì nơi ông trong việc triều chính nên đã tìm lý do để tố cáo ông chống lại luật pháp của triều đình. Theo đề nghị của những người ghét ông Đa-ni-ên, Vua Đa-ri-út đã ký chỉ dụ với cấm lệnh trong ba mươi ngày nếu ai kêu cầu thần nào hoặc người nào khác ngoài vua thì phải bị ném vào hầm sư tử. Sau khi hay về chỉ dụ đó, ông Đa-ni-ên vẫn kiên trì trong cuộc đua thuộc linh của ông – công khai tìm cầu Đức Chúa Trời, mỗi ngày ba lần quỳ gối, ca ngợi Ngài như vẫn thường làm.

Trong cuộc đua của ông Đa-ni-ên, ông phải đối diện với sự lựa chọn giữa việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay là cầu nguyện với một vị vua trần thế. Là công dân của một nước, một công nhân trong một hãng, một thành viên trong một hội đoàn, một phần tử trong một gia đình, chúng ta có trách nhiệm trung thành với đoàn thể của mình. Là con dân của Chúa, trên hết, chúng ta phải trung thành với Ngài. Chính tại điểm nầy mà chúng ta phải đối diện với các vấn đề khó khăn vì có những lúc trong cuộc đua thuộc linh, chúng ta phải lựa chọn hoặc là sống (chết) cho Chúa hoặc là chối bỏ Ngài để bảo tồn mạng sống hay quyền lợi của chính mình.

Các cuộc thử thách Chúa cho phép xảy đến khiến chúng ta phải đối diện bằng chính những giới hạn của con người mình. Tuy nhiên, khi quyết tâm trung thành với Chúa, thì những cuộc thử thách đó giúp chúng ta gắn bó với Chúa sâu đậm hơn để được giải cứu. Theo cái nhìn của loài người thì ông Đa-ni-ên không còn hy vọng nào thoát khỏi cái chết trong hầm sư tử. Thế nhưng, ở trong hầm sư tử, ông Đa-ni-ên bình thản như đang ở ngoài vì ông biết rằng sự sống, chết của ông tùy thuộc vào Chúa. Ông Spurgeon có lần nói: “Hãy là người có đức tin lớn! Đức tin nhỏ sẽ đem linh hồn bạn vào thiên đàng. Nhưng đức tin lớn đem thiên đàng vào linh hồn bạn.”

Trong cuộc đua của mình, chúng ta có thể sống trong những tình huống khó khăn nhất. Xin Chúa cho chúng ta biết nhờ cậy Chúa để vượt qua những điều đó và đắc thắng vì chúng ta là con dân Chúa.

Chúng ta là những khách bộ hành trên đất. Chúa có mục đích và đường hướng cho cuộc sống chúng ta, vì thế chúng ta phải quyết định chỉ trung thành với Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Lòng trung thành đó được bày tỏ qua sự quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Chúa mỗi ngày. Trong cơn gian truân, bạn có quyết tâm trung tín tìm cầu và tôn thờ Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con học và thực hiện sự cầu nguyện và ca ngợi Chúa cách trung tín mỗi ngày.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top