Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2013

Đa-ni-ên 3:16-30
Vững Tin Nơi Chúa

“Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Còn nếu Ngài không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 17-18 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ba bạn trẻ Hê-bơ-rơ nầy bị những áp lực nào khi sống lưu đày tại Ba-by-lôn? Họ có quyết tâm nào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời của họ? Họ không vi phạm điều răn nào khi sống trên đất thờ thần tượng ngoại bang? Giá họ phải trả cho lòng vững tin là gì? Bài học nầy giúp bạn thế nào để cứ vững tin nơi Chúa?

Trong cuộc đua thuộc linh, ba người bạn của ông Đa-ni-ên cứ tiến tới trong bước đường thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời dù phải trả giá bằng chính sinh mạng mình. Các bạn của ông Đa-ni-ên không lay chuyển trước sự đe dọa của người có quyền làm hại mạng sống của họ. Việc họ từ chối quỳ lạy trước hình tượng của đức vua đã làm cho vua nổi giận, nhưng họ sợ Đức Chúa Trời giận hơn là sợ vua giận. Họ biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể cầm quyền và Ngài có quyền cứu họ khỏi tay nhà vua. Nhưng nếu ý muốn của Chúa là họ phải chết một cách đau đớn trong lửa hừng thì họ cũng vâng theo chứ không phục vụ các thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng.

Ba ông Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô có đủ lý do thỏa hiệp với vua để bảo tồn mạng sống của mình. Họ có thể lý luận rằng nếu họ chết đi thì ai chăm lo cho sự an sinh của người Do Thái? Họ cần phải sống vì lợi ích chung, quỳ gối trước thần tượng không thật sự có nghĩa gì đối với họ. Họ cũng có thể nói rằng nếu sống ở Ba-by-lôn thì phải làm như người Ba-by-lôn, phải hòa đồng với mọi người để thích ứng với văn hóa chung quanh mình. Chúa thông cảm, tha thứ với hoàn cảnh và sự yếu đuối của họ. Họ cũng có thể bào chữa dù quỳ gối nhưng họ không thật sự thờ hình tượng; họ chỉ làm vẻ bề ngoài nhưng trong lòng họ thờ Đức Giê-hô-va, hoặc biện minh rằng họ chỉ thờ thần tượng một lần thôi, sau đó họ sẽ ăn năn, và Chúa sẽ tha thứ. Họ cũng có thể phân bua rằng nhà vua đã cho họ có quyền cao chức trọng, bây giờ họ chỉ bày tỏ lòng biết ơn mà quỳ gối trước thần tượng của vua…

Nhưng không! Họ đã được chọn trung thành với Chúa và theo đuổi cuộc đua thuộc linh của họ đến đích cuối cùng. Họ sẵn sàng bước vào lò lửa hừng để làm người tuận đạo vì lòng kính yêu Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã được Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng mà họ tôn thờ và tin cậy, giải cứu họ thoát khỏi lò lửa hực. Sau đó, chính người đã bức hại họ vì đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, đã đổi ý mà tôn vinh Đức Chúa Trời và thăng chức cho họ.

Là tín hữu của Chúa Giê-xu, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Đức Chúa Trời, và không thờ phượng một thần nào khác. Nhưng trần gian nầy luôn tìm cách để buộc chúng ta phải thờ các thần tượng của trần gian. Người đời dùng mọi thủ đoạn, kể cả đe dọa mạng sống chúng ta, để khiến chúng ta chối bỏ Chúa mà quỳ lạy các thần tượng của họ. Tín hữu Chúa Cứu Thế phải đối diện với những áp lực trong công ăn việc làm như bị người chủ buộc phải khai gian lận sổ sách, hoặc buộc phải bỏ nhóm họp thờ phượng Chúa, nếu không thì sẽ bị sa thải hoặc bị mất nhiều quyền lợi… Đó là những giờ phút mà đức tin của Cơ Đốc nhân bị thử thách nặng nề. Trước những áp bức và cám dỗ đó, bạn chọn điều gì để bày tỏ lòng tin vững vàng nơi Chúa, Đấng bạn thờ phượng?

Như các bạn của ông Đa-ni-ên ngày xưa, nhiều tín hữu đã làm chứng rằng khi họ đặt Chúa trên hết và sẵn sàng trả giá để bước theo Ngài, họ phải gánh chịu nhiều gian nan, nhưng cuối cùng Chúa để dành phước hạnh lớn nhất cho những người trung tín với Ngài.

Lạy Chúa, Đấng tạo dựng và cứu chuộc con, xin thêm đức tin cho con để con vững tin nơi Ngài trọn cuộc đua đời con.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top