Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 31/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 31/7/2013

Ma-la-chi 2:10-16
Sự Thành Tín và Lòng Chung Thủy

“Dù hơi sống của Đức Chúa Trời dư dật, chẳng phải Ngài chỉ làm nên có một người đó sao? Nhưng vì sao chỉ làm một người? Đó là vì tìm kiếm một dòng dõi thánh. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận trong tâm linh, đừng phản bội vợ mà mình cưới lúc trẻ” (câu 15 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng hôn nhân của người Giu-đa như thế nào? Tiên tri Ma-la-chi kêu gọi họ làm gì? Tình trạng hôn nhân và các mối quan hệ khác của bạn hiện thời ra sao? Điều nào cần chấn chỉnh cho đẹp lòng Chúa?

Chúng ta thường nghe nói những thương vụ thất bại vì một hoặc cả hai bên ký kết hợp đồng đã không giữ chữ tín. Ngày nay, nhiều cuộc hôn nhân đi vào chỗ bế tắc và hướng giải quyết là chia lìa vì một trong hai người, có khi cả hai đã không chung thủy với nhau. Nhiều mối quan hệ kết thúc trong sự đổ vỡ chỉ vì thiếu sự chân thật.

Tình trạng của những người Ít-ra-ên sau sự lưu đày cũng giống như vậy. Tiên tri Ma-la-chi đã sử dụng những từ ngữ rất mạnh để nói về sự thành tín và lòng chung thủy của người Giu-đa. Ông đã đặt ba câu hỏi liên tiếp nhau để nêu vấn đề (câu 10). Sau đó, ông lần lượt đưa ra những trường hợp đặc biệt (câu 11-15). Các câu 15, 16 là lệnh truyền phải chung thủy trong hôn nhân. Trong các câu 11, 12, Tiên tri Ma-la-chi nói rằng việc cưới gả với người ngoại giáo là không tôn kính Đức Chúa Trời (câu 12). Cựu Ước cấm việc kết hôn như thế không phải vì vấn đề chủng tộc, mà vì những lý do tôn giáo (Xuất Ai Cập 34:16). Người thờ phượng Đức Chúa Trời lập gia đình với người ngoại đạo dễ đi đến chỗ mất đức tin và thờ lạy tà thần. Vua Sa-lô-môn là gương xấu trong lãnh vực nầy (1 Các Vua 11:1-8). Tân Ước nói rõ rằng Cơ Đốc nhân phải lập gia đình với Cơ Đốc nhân (2 Cô-rinh-tô 6:14). Đây là điều chúng ta cần ghi nhớ và làm theo.

Câu 13-15 nói đến vấn đề không chung thủy trong hôn nhân. Hôn nhân không chỉ là sự kết ước giữa người nam và người nữ để thiết lập gia đình một vợ một chồng, mà còn là giao ước – là mối tương giao ba chiều trong đó có sự chứng giám và ban phước của Đức Chúa Trời. Trong hôn nhân thánh, người nam và người nữ hứa nguyện trước mặt Đức Chúa Trời, họ phải chịu trách nhiệm về những điều họ hứa nguyện, giữ cho hôn nhân bền chặt, không để cho những tình cảm hay những mối quan hệ ngoài hôn nhân chi phối, làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của họ.

Người Ít-ra-ên cảm nhận được lý do vì sao Đức Chúa Trời khước từ của lễ họ dâng cho Ngài và không tiếp tục ban phước cho họ. Đức Chúa Trời chống lại và rủa sả những người chồng bạc tình, không chung thủy với vợ và tìm lý do để ly dị vợ. Trong sứ điệp nầy Tiên tri Ma-la-chi nói rõ không chung thủy với người phối ngẫu là bất trung với Đức Chúa Trời.

Những mối quan hệ của bạn đặt cơ sở trên điều gì? Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời giúp bạn thấy được những thiếu sót của bạn trong các mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ trong hôn nhân.

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín vì Ngài là thành tín. Xin giúp con trung tín và trong sạch trong mọi mối quan hệ mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là mối quan hệ trong hôn nhân.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top