Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 3/7/2013

1 Các Vua 13:1-32
Đừng Bất Chấp Lời Chúa

“Vì con đã bất chấp lời của Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho con… nên xác của con sẽ không được chôn trong mồ mả của tổ phụ con” (câu 21-22 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa phán bảo người của Đức Chúa Trời làm gì? Ông đã vâng theo mệnh lệnh Chúa thế nào? Tại sao vừa thành công trong sự vâng phục, sau đó ông lại bất tuân? Bạn rút ra bài học nào từ phân đoạn nầy cho cuộc đua đời bạn?

Vương quốc Ít-ra-ên bị chia đôi, vương quốc miền Bắc bỏ Đức Giê-hô-va mà thờ tà thần, nên các thầy tế lễ kéo nhau về vương quốc miền Nam. Đức Giê-hô-va sai một nhà tiên tri từ Nam lặn lội ra Bắc để trình bày sứ điệp của Ngài. Vị nầy đã can đảm, trung tín vâng lời Chúa thi hành sứ mệnh mà Ngài đã giao phó. Trước mặt vua miền Bắc, ông đã mạnh dạn quở trách bàn thờ nơi vua dâng hương. Vua đưa tay ra và ra lệnh bắt ông, thì tay vua bị khô cứng, không co lại được. Lời báo trước của người Đức Chúa Trời được ứng nghiệm ngay lập tức – bàn thờ bị nứt ra và tro trên bàn thờ đổ xuống.

Vị đầy tớ nầy của Đức Chúa Trời có một chức vụ kết quả tuyệt vời. Ông được Chúa đại dụng, lời nói của ông có hiệu quả, ông sống theo mệnh lệnh của Chúa nên chẳng sợ gì hết dù phải đối đầu với một thế lực mạnh mẽ. Khi dùng vũ lực và bạo động để uy hiếp người của Đức Chúa Trời không xong, vua quay sang dùng lời đường mật và lấy vật chất để dụ dỗ. Người của Đức Chúa Trời khẳng khái từ chối và cho biết Chúa có truyền lệnh cho ông không được ăn uống tại đó và phải theo một đường khác mà về. Ông muốn tỏ cho vua thấy ông là người tuyệt đối vâng theo mệnh lệnh của Chúa.

Làm xong công tác, ông thỏa lòng ra về. Ông quên rằng trong đời sống tâm linh, sau một thành quả thuộc linh là lúc dễ bị sa ngã để phạm tội nhất, vì quên nhờ cậy Chúa, quên Lời Chúa, mà nương vào sức riêng của mình và làm theo ý mình cho là phải. Trên đường về, người của Đức Chúa Trời không nhanh chóng ra khỏi vùng đất đầy nguy hiểm và cám dỗ nhưng đã dừng lại để nghỉ ngơi dưới gốc cây thông. Người nầy không sợ vua đuổi bắt vì biết đã có Chúa bảo vệ.

Có một tiên tri già, khi nghe con trai mình thuật lại những sự kiện đã xảy ra cho bàn thờ và lời người của Đức Chúa Trời đối đáp cùng vua, thì thắng lừa đuổi theo kịp người. Ông lừa dối người của Đức Chúa Trời và nói rằng Chúa đã sai ông đến để mời người ấy về nhà ăn bánh, uống nước. Người của Đức Chúa Trời đã bất chấp mệnh lệnh của Ngài, nghe theo lời của người tiên tri già, nên đã trả giá bằng chính mạng sống mình.

Trong bất kỳ cuộc đua nào, điều quan trọng không phải là khởi đầu, nhưng là kết cuộc. Người nầy đã có một khởi đầu rất tốt đẹp, nhưng lại có một kết cuộc bi thảm, chỉ vì không tuân theo mệnh lệnh Chúa mà nghe theo lời nghị bàn của người khác.

Trong cuộc đua của đời mình, một khi đã nghe rõ tiếng phán dạy của Chúa, hãy quyết tâm theo đó mà thi hành. Làm sao bạn biết được đâu là mệnh lệnh của Chúa cho mình? Đâu là những lời cám dỗ xui giục bạn bất tuân?

Lạy Chúa, trong cuộc đua đời con, xin giúp con luôn biết lắng nghe sự phán dạy của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh dạy con nhạy bén trước những cám dỗ xui giục con bất tuân Lời Ngài.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top