Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 28/7/2013

Thi Thiên 75:1-10
Đấng Nắm Thẩm Quyền

“Ta sẽ chặt tất cả các sừng kẻ ác, Nhưng các sừng của người công chính sẽ được ngước lên” (câu 10 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên nầy nói gì về người ác và người công chính? Đức Chúa Trời sẽ làm gì với hai đối tượng nầy trong ngày phán xét? Bạn được nhắc nhở gì và có quyết định nào hôm nay?

Thế nào là người ác, và thế nào là người công chính? Thi Thiên hôm nay giúp chúng ta hiểu đôi điều về hai khái niệm nầy.

Người công chính là người sống trong mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Người công chính nhận biết sự hiện diện và công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống mình, biết ơn Chúa và bày tỏ qua đời sống cảm tạ tôn ngợi Ngài (câu 1, 9). Còn bản chất của người ác không chỉ là những hành động gian ác, hay sự suy đồi đạo đức, mà chính là sự kiêu ngạo (câu 4). Đó là thái độ dựa vào chính mình chứ không trông cậy nơi Chúa. “Sừng” (câu 4, 5, 10) nói đến sức mạnh hay năng lực. Người ác phô trương sức mạnh hay năng lực của mình, nhằm khẳng định và đưa cái tôi của mình lên (câu 4, 5).

Ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân từ các nước phương Tây ngày càng lan rộng. Đặc biệt trong thời đại khoa học – công nghệ phát triển, đời sống vật chất ngày càng được đáp ứng đầy đủ, con người càng dễ bị dẫn dụ vào lối suy nghĩ này. Dựa vào bản thân, không cần đến Chúa và không tin cậy nơi Ngài là biểu hiện của sự kiêu ngạo, bản chất của người ác.

Nhưng đó là hành động vô ích, vì nhấc ai lên và hạ ai xuống là việc của Đức Chúa Trời. Ngoài Đức Chúa Trời, chẳng một người nào trên thế gian nầy có thẩm quyền để làm điều đó (câu 6), vì Ngài là Đấng phán xét công minh. Đến thời điểm đã định, Ngài sẽ hạ người ác xuống và nhấc người công chính lên (câu 2, 7, 8, 10). Ngài là Đấng Phán Xét – tất cả thẩm quyền đều ở trong tay Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Hãy dành thời gian tra xét lại chính mình, xem có biểu hiện của sự kiêu ngạo nào trong đời sống bạn không. Hãy ăn năn, xin Chúa tha thứ và giúp bạn sống công chính trong Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con đừng cậy vào sức riêng nhưng cậy nơi năng lực và sự dẫn dắt của Ngài trong mọi việc. Trong con vẫn còn kiêu ngạo, xin Chúa tha thứ và đưa con trở lại con đường công chính của Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top