Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 27/7/2013

Lu-ca 19:1-10
Sự Thay Đổi Lạ Lùng

“Nhưng Xa-chê đứng trước mặt Chúa, và thưa với Ngài: Lạy Chúa, này, con sẽ lấy phân nửa tài sản phân phát cho người nghèo, và nếu con có gian dối điều gì của ai, con xin đền lại gấp tư” (câu 8 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xa-chê muốn tìm gặp Chúa Giê-xu để làm gì? Ông nhận được gì? Theo bạn, ai tìm kiếm ai trong câu chuyện này? Vì sao? Bạn có trải nghiệm nào giống ông Xa-chê?

Câu chuyện về ông Xa-chê hoàn toàn trái ngược với câu chuyện về chàng trai trẻ giàu có, và cho thấy một con lạc đà có thể chui qua lỗ kim như thế nào. Chức vị và dáng dấp của ông Xa-chê khiến ông khó đến gần Chúa Giê-xu, nhưng ông không vội vàng bỏ đi trong sự buồn rầu như chàng trai trẻ giàu có, trái lại ông cố gắng vượt qua trở ngại để thấy Chúa Giê-xu. Ngài biết tấm lòng của ông nên đã vui vẻ đón nhận ông. “Người làm trưởng ngành thuế vụ” nầy thú nhận rằng ông đã lừa đảo dân chúng, và hứa nguyện với Chúa Giê-xu rằng ông sẽ từ bỏ con đường tội lỗi. Đây là quyết định của những người đã thật sự tiếp nhận Chúa Giê-xu.

Nhiều người bị buộc phải sống theo đúng luật pháp nhưng thực chất họ vẫn không lương thiện, thiếu trung thực. Những người như thế không nhận được điều gì từ Đức Chúa Trời. Nhưng ông Xa-chê tự mình quyết định sống ngay lành. Vì thế, Chúa Giê-xu biết ông thật lòng ăn năn. Trong ngày hôm đó, đời sống ông Xa-chê đã thay đổi hoàn toàn, vì Chúa Giê-xu đã vào nhà ông và bước vào cuộc đời của ông. Khi tiếp đón Chúa Giê-xu vào cuộc đời mình, chúng ta sẽ không còn như trước nữa, từ lúc đó, chúng ta trở nên một tạo vật mới trong mắt Đức Chúa Trời.

Chương 15 bắt đầu với những người Pha-ri-si phê phán Chúa Giê-xu vì Ngài đã ăn tối với những người thu thuế và những người có tội. Ở đây, trong câu chuyện về ông Xa-chê, chúng ta thấy những người Pha-ri-si tiếp tục đeo bám Chúa Giê-xu để bắt lỗi Ngài. Giống những lần trước, Chúa Giê-xu nói Ngài đã đến để tìm và cứu người có tội, không phân biệt ai, kể cả người đầy tội lỗi như ông Xa-chê. Ông Andrew Murray nói rằng: “Không có người nào hư mất đến độ Chúa Giê-xu không thể tìm họ và không thể cứu họ.” Có thể ông Xa-chê nghĩ ông tìm Chúa Giê-xu, nhưng thật ra Chúa Giê-xu đã đến để tìm ông. Ông Xa-chê muốn biết Chúa Giê-xu, nhưng Chúa Giê-xu đã biết rõ ông là người như thế nào.

Đấng Phục Sinh vẫn đang tiếp tục tìm và cứu những người tội lỗi. Việc gặp gỡ Ngài sẽ làm thay đổi và sắp xếp lại những ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giê-xu và để Ngài bước vào cuộc đời chúng ta là điều quan trọng và vô cùng cấp bách. Mong ước tất cả những ai suy ngẫm phân đoạn Kinh Thánh nầy sẽ kinh nghiệm được sự thay đổi triệt để trong cuộc đời của mình. Hãy tiếp tục suy nghĩ về việc Chúa Giê-xu tìm kiếm bạn và tự hỏi: Bạn kinh nghiệm thế nào về sự thay đổi khi Ngài bước vào cuộc đời mình?

Lạy Chúa, nguyện cuộc đời con tràn ngập tình yêu và ân sủng của Ngài. Xin tiếp tục giúp con có những thay đổi sâu đậm như Ngài đã thay đổi ông Xa-chê.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top