Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2013


Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2013

Lu-ca 18:15-30
Vào Vương Quốc Đức Chúa Trời

“Thật, Ta nói với các con: Ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một con trẻ sẽ không vào đó được.” (câu 17 NIV-VPNS).

Câu hỏi suy ngẫm: Trở nên giống con trẻ có nghĩa gì? Vì sao luật pháp không cứu được chúng ta? Có phải bán hết tài sản, rồi theo Chúa Giê-xu là nhận được sự sống đời đời không? Vì sao? Chúa Giê-xu muốn điều gì với vị quan trẻ này? Bạn sẽ đáp ứng thế nào khi Chúa Giê-xu cũng phán dạy bạn như với vị quan trẻ?

Khi thấy các môn đệ ngăn không cho trẻ con đến gần Chúa Giê-xu, Ngài gọi các em đến với Ngài, và quở trách họ: “Hãy để trẻ con đến với Ta” và nhân đó Ngài dạy họ: “Vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống các em này” (câu 16 NIV-VPNS). Trẻ con ngây thơ, trung thực, không biết giả hình. Chúng không biết mưu cầu quyền lực hay quan tâm tìm kiếm danh vọng. Đây là những phẩm chất chúng ta cần có khi dự phần vào vương quốc Đức Chúa Trời. Trẻ con không thể tự mình lo liệu được. Chúng không thể tự kiếm sống, không thể trả tiền cho những gì chúng cần. Chúng tin rằng những gì chúng cần, ba mẹ sẽ cho và chúng chỉ đưa tay ra nhận. Đấy là cách mà chúng ta vào vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta không xứng đáng vào đó, cũng không thể mua vé để vào thiên đàng. Không có cách nào khác ngoài việc chúng ta tiếp nhận vương quốc của Đức Chúa Trời bằng đức tin.

Sau đó, một người từ giữa đám đông bước đến gặp Chúa Giê-xu và hỏi: “Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu?” (câu 18). Điều người nầy hỏi còn có nghĩa là “Làm thế nào để tôi được cứu?” Đây là câu hỏi quan trọng phát xuất từ nơi sâu thẳm của lòng người. Người nầy tự cho mình đã sống tốt và nghĩ có thể sống tốt hơn nữa bằng cách tuân giữ luật pháp trọn vẹn để có sự sống vĩnh cửu. Thật ra, từ xưa đến nay không ai có thể tuân giữ luật pháp một cách trọn vẹn được và cũng không ai nhờ luật pháp mà nhận được sự sống vĩnh cửu. Bằng cái nhìn yêu thương nhưng thấu suốt lòng người, Chúa Giê-xu biết người nầy còn thiếu một điều quan trọng để được vào vương quốc Đức Chúa Trời. Đó là yêu thương người lân cận (Mác 12:31). Vì thế Chúa Giê-xu thách thức người nầy bằng cách bảo ông bán hết gia tài, phân phát cho người nghèo, rồi theo Ngài. Khi nghe như thế, người nầy không còn tha thiết tìm kiếm sự sống vĩnh cửu nữa, và buồn bã bỏ đi, vì người nầy yêu quý của cải hơn bất cứ điều nào khác.

Tóm lại, Chúa Giê-xu yêu thương trẻ con. Ngài muốn chúng ta yêu thương con trẻ và trở nên như con trẻ để có thể nhận lãnh Nước Đức Chúa Trời. Việc mê tham của cải đã ngăn cản chàng trai trong câu chuyện và nhiều người giữa vòng chúng ta không nhận được sự sống vĩnh cửu. Bất cứ điều gì chúng ta yêu mến hơn Đức Chúa Trời, chúng ta phải từ bỏ đi. Bạn đáp ứng thế nào với những lời khuyên này?

Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng của trẻ con, tin cậy, phó thác cho Ngài, xin giúp con cứ chú mắt vào Ngài chứ không chú vào của cải ở thế gian.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top